Τροχοί & TIR

Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα

Αποφασίστηκε η διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας, για τη Γ’ Περίοδο του έτους 2023 στη Δυτική Θεσσαλονίκη ως εξής: Εξεταστική Περίοδος: Σεπτέμβριος 2023 Ημερομη
Τρίτη 25/07/2023 - 12:42
Κοινοποίηση στα Social Media

Αποφασίστηκε η διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας, για τη Γ’ Περίοδο του έτους 2023 στη Δυτική Θεσσαλονίκη ως εξής: 

Εξεταστική Περίοδος: Σεπτέμβριος 2023 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Δευτέρα 25-9-2023.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων των υποψηφίων, των αιτήσεων τους καθώς και της ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων είναι μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. Οι υποψήφιοι Σχολών οι οποίες δεν θα τηρήσουν την παραπάνω προθεσμία αποκλείονται από την εξέταση.

Πληροφορίες: Γρηγοριάδης Στέφανος, Τηλ.: 23133 30503, Email: s.grigoriadis@pkm.gov.gr

PreviousNext