Εξυπηρέτηση για θέματα Μεταφορών από την Περιφέρεια Αττικής

Τετ, 31/03/2021 - 14:10
Κατανομή των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στα τμήματα αδειών οδήγησης και διεκπεραιώθηκαν από αυτά(Αναθεωρήσεις, Νέες άδειες & Επεκτάσεις, Αντίγραφα, Μετατροπές και Μετατροπές ξένων αδειών οδήγησης)

«Η Περιφέρεια Αττικής έχει εισέλθει σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, περιορίζουμε την ταλαιπωρία των πολιτών, ενισχύουμε τη διαφάνεια και το κύρος των υπηρεσιών μας», ανέφερε ο κ. Πατούλης, δίδοντας ορισμένα βασικά στοιχεία.

Συνολικά, έγιναν 1.338.729 πράξεις εξυπηρέτησης πολιτών το 2020 από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Χορηγήθηκαν 100.000 εκκρεμείς άδειες οδήγησης που είχαν σωρευτεί τη διετία 2018 – 2019 και μειώθηκε σε 7 ημέρες από 5 μήνες ο χρόνος αντικατάστασης αδειών. Από το σύνολο των πράξεων σχεδόν το 65% (864.228) αφορούν σε ζητήματα που άπτονται των αδειών οδήγησης (424.815) και των αδειών κυκλοφορίας (439.413). Οι μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, φορτηγών, λεωφορείων (226.137), οι αναθεωρήσεις διπλωμάτων λόγω λήξης (102.413) και η χορήγηση – επέκταση νέων αδειών (100.667) ήταν στην πρώτη τριάδα του καταλόγου των πράξεων αυτών. Οι υπόλοιπες σχετίζονταν, μεταξύ άλλων, με αδειοδοτήσεις λειτουργίας και ελέγχους σχολών οδηγών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεία, πρατήρια, πλυντήρια, λιπαντήρια, γκαράζ), καθώς και διάθεσης καρτών ελέγχου καυσαερίων, βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων κ.ά.

Παράλληλα, 50 υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά από τις Διευθύνσεις Μεταφορών, ενώ ταξινομήθηκαν 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου στην Αττική.

Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής επαναφέρει την πρόταση για ηλεκτρονική μεταβίβαση οχήματος και ταχυδρομική αποστολή διπλώματος με στόχο την απαλλαγή 400.000 πολιτών από περιττή ταλαιπωρία σε ετήσια βάση.