Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Συμφωνία για ευφυή συστήματα μεταφορών

Παρ, 09/06/2023 - 11:20

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησαν σε κανόνες για ευφυή συστήματα μεταφορών που απαιτούν περισσότερα δεδομένα κυκλοφορίας, όπως τα όρια ταχύτητας, για να είναι διαθέσιμα ψηφιακά.

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες, Πέμπτη 8/6/23, για τους κανόνες για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) θα βοηθήσει στην ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών και θα διασφαλίσει ότι τα δεδομένα μεταξύ των εφαρμογών κινητικότητας θα μοιράζονται ευρύτερα, προκειμένου να γίνει η κινητικότητα ασφαλέστερη, αποτελεσματικότερη και βιώσιμη.

Κοινή χρήση δεδομένων

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να συμπεριλάβουν πιο κρίσιμα δεδομένα κυκλοφορίας για διαδικτυακή κοινή χρήση. Εκτός από τα όρια ταχύτητας, το κλείσιμο δρόμων ή τα οδικά έργα, δεδομένα για μονόδρομους στις πόλεις, περιορισμούς βάρους, μήκους, πλάτους και ύψους καθώς και οι συνθήκες κυκλοφορίας σε ρυθμιζόμενες ζώνες κυκλοφορίας θα περιλαμβάνονται σε μια εθνική βάση δεδομένων που θα κοινοποιηθεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων, η προθεσμία για τη διάθεση νέων πληροφοριών ψηφιακά κυμαίνεται από το τέλος του 2025 έως το τέλος του 2028. Αυτό θα ξεκινήσει μια διαδικασία για την ταχύτερη ανάπτυξη του ITS (ευφυή συστήματα μεταφορών).

Βασικές αρχές

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών ITS θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη, να ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και να μην κάνει διακρίσεις σε βάρος των ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Προκειμένου να οργανωθούν ομαλά οι διασυνοριακές μεταφορές, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα κατά την ανάπτυξη των υπηρεσιών ITS, ιδίως σε διασυνοριακά έργα.

Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Rovana Plumb (S&D, RO) δήλωσε: «Η συμφωνία θα συμβάλλει στην ασφάλεια των πολιτών στους δρόμους, θα βελτιώσει την απόδοση και τις υπηρεσίες των δικτύων μεταφορών, ενώ θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα και θα διευκολύνει τη συνεργασία. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε μια φιλόδοξη γεωγραφική εμβέλεια και χρονοδιάγραμμα για τα δεδομένα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Έχοντας προθεσμίες για τους περισσότερους τύπους δεδομένων, ξεκινάμε μια διαδικασία που θα επιταχύνει την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών και θα διασφαλίσει ότι οι αρχές σε όλα τα επίπεδα θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για το νέο ψηφιακό περιβάλλον».

Η άτυπη αυτή συμφωνία μένει να εγκριθεί από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου και από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου, και στη συνέχεια από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο σύνολό του.