Χαλάρωση μέτρων στις μεταφορές Ελλάδας – Ουκρανίας

Παρ, 08/04/2022 - 13:28

Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών Ελλάδας - Ουκρανίας περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπ. Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην Ουκρανία στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις είναι οι παρακάτω:

Α. Από σήμερα, 8 Απριλίου 2022, επιτρέπεται η εκτέλεση διμερών και transit μεταφορών εμπορευμάτων εντός της χώρας, από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ουκρανία, χωρίς έντυπο άδειας διέλευσης που προβλέπεται στη Συμφωνία Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Ουκρανίας (11 Νοεμβρίου 1996).

Β. Από 10 Μαρτίου 2022, παρατείνεται η ισχύς των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου, τα οποία αποτελούν συνοδευτικά έγγραφα των αδειών ΕΔΥΜ, για μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα των ουκρανικών μεταφορικών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν λήξει από την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Γ. Από 25 Μαρτίου 2022, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ουκρανία απαλλάσσονται από την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 3.16 του οδηγού χρήσης των αδειών ΕΔΥΜ, ύστερα από 3 έμφορτα ταξίδια εκτός της χώρας εγκατάστασής τους να επιστρέφουν στη χώρα εγκατάστασης.

Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.