Οι παρακάτω περιγραφόμενες συμβουλές εκπονήθηκαν μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANTE). Συγκροτήθηκε ad-hoc ομάδα εργασίας με μέλη της κοινοπραξίας EU HEALTHY GATEWAYS, η οποία αφού έλαβε υπόψη τα τρέχοντα στοιχεία, τις προσωρινές συστάσεις από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τις τεχνικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη της Ασθένειας και τον Έλεγχο του COVID-19, εξέδωσε τις εξής συμβουλές – οδηγίες:

Aνίχνευση περιστατικών στα λεωφορεία

Οι φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την εξάπλωση του COVID-19 ανά περιοχή. Επιπλέον, πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση και καθοδήγηση στο προσωπικό τους -οδηγούς, συνοδηγούς κ.α.- για την αναγνώριση σε επιβάτη ή επιβάτες συμπτωμάτων οξείας αναπνευστικής μόλυνσης, τα οποία εκδηλώνονται με δύσπνοια ή βήχα.

Το προσωπικό του λεωφορείου θα πρέπει να εκπαιδεύεται σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, όταν ένας ταξιδιώτης εμφανίζει αυτά τα συμπτώματα, για την παροχή βοήθειας.

Προτείνεται, λοιπόν, ένα μέλος του προσωπικού σε κάθε λεωφορείο να είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση των συμπτωμάτων, έτσι ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες και να ενημερώσει την αρμόδια αρχή στον σταθμό αποβίβασης του ασθενούς επιβάτη.

Πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα, τα μέτρα πρόληψης και τι πρέπει να προσέχουν οι επιβάτες και τι πρέπει να κάνουν οι υπεύθυνοι των λεωφορείων, πρέπει να εμφανίζονται σε κεντρικά σημεία των σταθμών.

028_0.jpg

Μέτρα προσωπικής υγιεινής

Οι φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων θα πρέπει να παρέχουν κατάρτιση και καθοδήγηση στο προσωπικό τους για τη μείωση του γενικού κινδύνου, που είναι η μετάδοση της νόσου. Οι σχετικές οδηγίες είναι οι εξής:

 • Αποφυγή επαφής με άτομα που νοσούν ή εμφανίζουν συμπτώματα νόσου.
 • Πλύση χεριών (χρήση σαπουνιού και νερού, τρίψιμο για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα)
 • Το πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο μετά την παροχή βοήθειας σε ασθενή ταξιδιώτη ή μετά από επαφή με το περιβάλλον του ασθενή.
 • Χρήση χαρτομάντηλου ή ρουχισμού, όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε
 • Απαραίτητος εντός του λεωφορείου κάδος απορριμμάτων
 • Μάσκες με αναπνευστική δίοδο για το προσωπικό που φροντίζει τον ασθενή και ιατρικές μάσκες για τους ασθενείς, αν είναι ανεκτό. Αν δεν είναι διαθέσιμες οι μάσκες με αναπνευστική δίοδο, τότε συνιστάται η χρήση ιατρικής μάσκας.

Προμήθειες και εξοπλισμός

 • Επαρκείς προμήθειες μέσων ατομικής προστασίας θα πρέπει να μεταφέρονται στο λεωφορείο, όπως:
 • Ιατρικές μάσκες
 • Γάντια
 • Προϊόντα για την υγιεινή των χεριών (σαπούνι και αλκοολούχο διάλυμα με τουλάχιστον 60% αιθανόλη).
 • Χαρτομάντηλα
 • Βιοδιασπώμενη τσάντα ή ασφαλείς πλαστικές σακούλες για ασφαλή απόρριψη μολυσματικών αποβλήτων

Διαχωρισμός

Οι συνήθεις διαδικασίες του εκμεταλλευτή λεωφορείων πρέπει να ακολουθούνται για τους ταξιδιώτες που παρουσιάζουν αναπνευστικά συμπτώματα.

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με τον COVID-19 και συμβουλές για τη διαχείριση μιας ύποπτης περίπτωσης σε άλλα μέσα μεταφοράς (π.χ. αεροπλάνο), συνιστάται εάν ένας ταξιδιώτης εμφανίζει συμπτώματα να γίνουν προσπάθειες για να ελαχιστοποιηθεί η επαφή μεταξύ επιβατών και προσωπικού με τον άρρωστο. Αν, μάλιστα, είναι δυνατόν, ο άρρωστος ταξιδιώτης θα πρέπει να διαχωρίζεται από τους άλλους (2 μέτρα απόσταση είναι ιδανικό).

Συνιστάται η χρήση ιατρικής μάσκας, εάν είναι διαθέσιμη και μπορεί να γίνει ανεκτή από τον ασθενή ταξιδιώτη. Αν η ιατρική μάσκα δεν είναι διαθέσιμη ή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, ο άρρωστος ταξιδιώτης θα πρέπει να καλείται να καλύψει το στόμα και τη μύτη με χαρτομάντηλο κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα. Θα πρέπει, επίσης, να παρέχονται στους ασθενείς σακούλες για ασφαλή ρίψη μολυσματικών αποβλήτων (ιατρικές μάσκες, χαρτομάντηλα).

Αναφορά ύποπτου περιστατικού και αποβίβαση

Ο οδηγός ή άλλο μέλος του πληρώματος πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή στο σταθμό άφιξης για κάθε ύποπτη περίπτωση COVID-19 που εντοπίστηκε στο λεωφορείο.

Η αποβίβαση και η μεταφορά του ασθενούς ταξιδιώτη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα αποφασισθεί κατά περίπτωση. Συνιστάται ο ασθενής ταξιδιώτης να φορέσει ιατρική μάσκα και να περιμένει στον σταθμό σε ένα προσωρινό χώρο απομόνωσης μέχρι να μεταφερθεί σε μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης. Εάν ένα τέτοιο μέρος δεν είναι διαθέσιμο, τότε ο άρρωστος ταξιδιώτης θα πρέπει να περιμένει σε ένα μέρος στο σταθμό σε απόσταση δύο μέτρων από τους άλλους. Αυτό θα αποφασιστεί από τον υπεύθυνο του σταθμού μετά από αξιολόγηση του κινδύνου για τους άλλους ταξιδιώτες και των διαθέσιμων χώρων, αν υπάρχουν.