Χρόνος απόσυρσης Επιβατικών ΙΧ επιχειρήσεων εκμίσθωσης χωρίς οδηγό

Τετ, 04/05/2022 - 09:31

Καθορίστηκε στα 14 χρόνια ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Μεταφορών και Τουρισμού.

Ο χρόνος των 14 ετών προσδιορίζεται από το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας αυτών, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκπνέει η ανωτέρω προθεσμία.

Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη απόφαση, παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022 η ελάχιστη διάρκεια εκτέλεσης του μεταφορικού έργου των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό στα νησιά της χώρας πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας. Η ελάχιστη διάρκεια έχει οριστεί στα 30 λεπτά.

Η παραπάνω απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, αφορά στην εκμίσθωση Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς με τον νόμο 4093/2012 επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά.