Σεμινάριο για ΣΑΜΕΕ

Τρί, 03/05/2022 - 17:01

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ADR/RID στις 23 – 27 & 30 Μαΐου 2022.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου και η διάρκειά του θα είναι 44 ώρες.

Το σεμινάριο ΣΑΜΕΕ αφορά όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείριση/μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (π.χ. υγρά καύσιμα, εκρηκτικά, χημικά, κ.ά.) και είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΑΜΕΕ είναι υπεύθυνος για την αποφυγή κινδύνων, εγγενών, σε δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη
μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και περιβάλλον. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 62834/5491 των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών και την εγκύκλιο Γ5/22039/2825 του Υπουργείου Μεταφορών, κάθε επιχείρηση με σχετικές δραστηριότητες πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Επίσης, με νεότερη εγκύκλιο, το υπ. Μεταφορών διευκρινίζει ότι πλέον και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αποκλειστικά μόνο ως αποστολείς και οι οποίες βάσει των προγενέστερων διατάξεων δεν ήταν υποχρεωμένες να ορίζουν ΣΑΜΕΕ, θα πρέπει να ορίσουν έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 (αναλυτικό ρεπορτάζ στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR Μαΐου που κυκλοφορεί αύριο).

Έπειτα από τις εξετάσεις χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Πληροφορίες: www.vlab.mech.ntua.gr