Στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2018 ορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για το έτος 2018 και ανά κατηγορία εξέτασης, ως εξής:

 

6η εξεταστική Περίοδος

  • Εξέταση υποψηφίων του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης (Π1): Τρίτη 13/11/2018 (ώρα έναρξης 09:00 π.μ.)
  • Εξέταση υποψηφίων των προγραμμάτων ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές ή για μεταφορά ουσιών και ειδών της Κλάσης 1 ή ραδιενεργού υλικού της Κλάσης 7: Τρίτη 13/11/2018 (ώρα έναρξης 11:00 π.μ.)
  • Εξέταση υποψηφίων των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης: Δευτέρα 12/11/2018 (ώρα έναρξης 09:00 π.μ.)

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου). Η διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης (Π1) καθορίζεται στα 45 λεπτά της ώρας, ενώ για κάθε άλλη κατηγορία εξέτασης, στα 30 λεπτά της ώρας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Υποψήφιος που παρουσιάζεται καθυστερημένα και μετά την διανομή των φύλλων εξέτασης, αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών. Για την είσοδο τους στο εξεταστικό κέντρο, οι υποψήφιοι επιδεικνύουν στην επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων:

  1. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99,ΦΕΚ99,τΑ) ή την βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.) ή την άδεια παραμονής τους (για πολίτες κράτους εκτός Ε.Ε.).
  2. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης ή βεβαίωση περί κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωσή της.
  3. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που κατέχουν, εφόσον συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.
  4. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 40x60 χλστ., τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser, η οποία επικολλάται στην αίτηση εκτύπωσης που κάθε υποψήφιος συμπληρώνει ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα των γραπτών εξετάσεων, χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας ή των προϋποθέσεων συμμετοχής του στις εξετάσεις, αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να φέρει μαζί του στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου. Σημειώσεις, βοηθήματα, βιβλία, και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται να μεταφέρονται στην αίθουσα των εξετάσεων.

Βασικές οδηγίες προς τους υποψηφίους

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε φύλλα εξέτασης, που αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην ελληνική γλώσσα. Για κάθε ερώτηση υπάρχει μία σωστή απάντηση, που θα πρέπει απαραίτητα να επισημαίνεται θέτοντας το σημείο (Χ) ή σταυρό (+) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο του φύλλου εξέτασης. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση, ακόμα και εάν βρίσκεται στο σωστό τετραγωνίδιο, λαμβάνεται ως λανθασμένη. Εξυπακούεται ότι για κάθε ερώτηση που έχουν σημειωθεί περισσότερες από μία απαντήσεις ή για ερώτηση που δεν έχει σημειωθεί καθόλου απάντηση, αυτή λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου και όχι μολύβι. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις.

Η ύλη των εξετάσεων καλύπτει τα θέματα του κεφαλαίου 8.2 της αριθ. ΚΥΑ 52167/4683/12 (ΦΕΚ37/τΒ/2012) και είναι σύμφωνη με την δομή των αντίστοιχων εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Ειδικότερα:

  1. Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εξετάζονται σε φύλλο εξέτασης με 25 συνολικά ερωτήσεις. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, αν απαντήσει σωστά σε 21 τουλάχιστον ερωτήσεις.
  2. Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για μεταφορά σε δεξαμενές ή για μεταφορά εκρηκτικών ουσιών (Κλάση 1) ή για μεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7) και εφόσον έχουν ήδη επιτύχει στις εξετάσεις του αρχικού βασικού προγράμματος εκπαίδευσης, εξετάζονται σε φύλλο εξέτασης με 15 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντίστοιχα ανά κατηγορία εξέτασης. Επιτυχών, για κάθε κατηγορία εξέτασης, θεωρείται ο υποψήφιος, αν απαντήσει σωστά σε 12 τουλάχιστον ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της αντίστοιχης κατηγορίας.
  3. Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει το ανανεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφόσον κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων διαθέτουν πιστοποιητικό σε ισχύ, εξετάζονται σε φύλλα εξέτασης της κατηγορίας του πιστοποιητικού που διαθέτουν το οποίο καταρτίζεται από 15 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιτυχών, θεωρείται ο υποψήφιος, αν απαντήσει σωστά σε 12 τουλάχιστον ερωτήσεις.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ερωτήσεις των φύλλων εξέτασης επιλέγονται από τα αντίστοιχα μέρη του εγχειριδίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολές ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ.