Για τις θετικές επιπτώσεις της νέας γέφυρας στο συνοριακό σημείο Ελλάδας – Τουρκίας ενημερώθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αφορμή την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

Το έργο «Νέα οδική γέφυρα της συνοριακής διάβασης (Ελληνικό τμήμα) Κήπων – Υψάλων στο Ν. Έβρου» από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» διέπεται από διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Τουρκίας. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 1250,13 μέτρα, εκ των οποίων τα 760 περίπου βρίσκονται επί Ελληνικού εδάφους και τα 490 επί Τουρκικού εδάφους. Το μήκος της οδού που βρίσκεται επί της γέφυρας είναι 840,98 μέτρα, εκ των οποίων τα 350,33 βρίσκονται επί Ελληνικής πλευράς και τα 490,65 επί Τουρκικής. Η χάραξη του οδικού τμήματος στο Ελληνικό έδαφος μέχρι τη γέφυρα είναι μήκους 409,15 μέτρα.

Η αφετηρία της χάραξης ταυτίζεται με την υφιστάμενη οδό και αμέσως μετά οδεύει σε καμπύλη αποκλίνοντας κατάντι αυτής. Στη συνέχεια, η χάραξη της οδού διέρχεται παράλληλα με την υφισταμένη γέφυρα και σε απόσταση 9,15 μ. κατάντι, ενώ στο μέσο της καλωδιωτής γέφυρας η απόσταση είναι 7,5 μ. Ο άξονας της οδού συνεχίζει παράλληλα με την υφισταμένη γέφυρα και επί Τουρκικού εδάφους μέχρι το σημείο που συναντά ισόπεδα την υφισταμένη τοπική οδό επί του Τουρκικού εδάφους, ώστε να καθίσταται εφικτή η πρόσβαση/σύνδεση στις εγκαταστάσεις του αντίστοιχου τελωνείου. Το οδικό τμήμα που συνδέει το τέλος της γέφυρας με το Τουρκικό οδικό δίκτυο παραμένει στην επιλογή της γείτονος χώρας. Η τυπική διατομή της οδού είναι ενιαία με συνολικό πλάτος 22,15 μ. και φέρει και τις δύο κατευθύνσεις (κλάδοι) κυκλοφορίας. Κάθε κλάδος έχει συνολικό πλάτος οδοστρώματος 11,20 μ. και περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης 3,00μ. (ΛΕΑ). Οι δύο κλάδοι διαχωρίζονται με αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα.

Η καλωδιωτή γέφυρα περιλαμβάνει τρία ανοίγματα με μήκος 180 μ. το κεντρικό και από 110 μ. τα εκατέρωθεν. Η γέφυρα κατασκευάζεται από ανεξάρτητους αναδόχους από την Ελληνική και Τουρκική πλευρά, έτσι ώστε να απαιτείται συντονισμός των εργασιών μόνο κατά τη κατασκευή της σύνδεσης των εκατέρωθεν τμημάτων της γέφυρας στο μέσον της, το οποίο βρίσκεται επί της συνοριακής γραμμής μεταξύ των δύο χωρών.

Οι σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις από το έργο που καθιστούν ιδιαίτερης σημασίας την κατασκευή του είναι οι εξής:

- Διευκόλυνση των μεταφορών στο διασυνοριακό άξονα Ανατολής – Δύσης, λόγω μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου στη γέφυρα του Έβρου.

- Προώθηση των στόχων της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και αειφόρου ανάπτυξης.

- Δυνατότητα ανάπτυξης άλλων τομέων της Εθνικής οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή) διά της διευκόλυνσης των μεταφορών.

- Γενικότερη συμβολή στην Περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και στην Εθνική οικονομία αν ποσοτικοποιηθεί η μείωση του απαιτούμενου χρόνου στις διασυνοριακές μεταφορές προσώπων και αγαθών.