Η νέα παράταση για άδειες οδήγησης και Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας

Παρ, 03/07/2020 - 12:44

Παρατείνεται για 7 (επτά) μήνες από την ημερομηνία της λήξης τους η ισχύς των:

- Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

- Αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

Η νέα παράταση ορίστηκε με την εγκύκλιο Α3/37347/4171/2020 του υπ. Μεταφορών στο πλαίσιο του Κοινοτικού Κανονισμού Ε.Ε. 2020/698 με τον οποίο θεσπίστηκαν ειδικά και προσωρινά μέτρα ως αντίδραση στις έκτακτες περιστάσεις που προκαλούνται από την επιδημική έκρηξη του COVID-19.

Ποια κράτη δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό

Επειδή, όμως, ο παραπάνω κανονισμός δεν ήταν δεσμευτικός, τα ακόλουθα κράτη-μέλη της Ε.Ε. επέλεξαν να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις περί παράτασης ισχύος των αδειών οδήγησης:

Κροατία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία και Ισπανία.

Έτσι, λοιπόν, τα παραπάνω κράτη επιβάλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται για ληγμένες άδειες και Π.Ε.Ι., όπως και αντίστοιχα οι ελληνικές αρχές επιβάλλουν τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις στους πολίτες που οδηγούν στην ελληνική επικράτεια κατέχοντας άδεια οδήγησης, εκδοθείσα από τα ως άνω κράτη-μέλη της Ε.Ε., η οποία δεν είναι σε ισχύ.

Για όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. ισχύει η παραπάνω παράταση και οι ελληνικές αρχές κάνουν δεκτές τις ληγμένες άδειες οδήγησης και τα Π.Ε.Ι. μέχρι και επτά μήνες από τη λήξη τους.