Αναδείχτηκε ανάδοχος και προχωρά ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη», συνολικού προϋπολογισμού 8,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Το έργο αφορά στη διαπλάτυνση του κύριου οδικού τμήματος της παράκαμψης Καρδίτσας από την έξοδο προς Μητρόπολη (οδός Ταυρωπού) έως την έξοδο προς Αγιοπηγή (οδός Κουμουνδούρου), μήκους 1.1 χλμ. και περιλαμβάνει:

- Τη διαπλάτυνση - κατασκευή του κύριου οδικού τμήματος από την έξοδο προς Μητρόπολη έως έξοδο προς Αγιοπηγή.

- Την κατασκευή ενός (1) Ισόπεδου Κόμβου (Ι/Κ) στο εν λόγω οδικό τμήμα (Ι/Κ Καραΐσκάκη) για τη σύνδεση της κύριας οδικής αρτηρίας με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό.  

- Την προσαρμογή του εν λόγω οδικού τμήματος στον ήδη κατασκευασμένο Κόμβο επί της οδού Κουμουνδούρου και στον κόμβο της οδού Ταυρωπού.

Για τη βασική αρτηρία προβλέπεται τυπική διατομή κύριας οδού με 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 7,00m+7.00m, πεζοδρόμιο και διαχωρισμένη κυκλοφορία με κεντρική νησίδα με κράσπεδο πλάτους 2,00 m, ενώ το δευτερεύον δίκτυο είναι αστικού τύπου και αποκαθιστά τη σύνδεση της περιφερειακής οδού με το υφιστάμενο κάθετο δίκτυο.

Με την ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται η ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο άνετη σύνδεση της Καρδίτσας με την Ε65 και ταυτόχρονα επιλύονται κυκλοφοριακά προβλήματα στον αστικό ιστό λόγω της αποφόρτισης αστικών οδών.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, προχωράμε τις διαδικασίες ενός έργου ιδιαίτερης δυσκολίας με το οποίο ολοκληρώνουμε τον περιφερειακό δακτύλιο της πόλης της Καρδίτσας», δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. «Το έργο αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον της περιοχής, ενισχύει την οδική ασφάλεια και παράλληλα μειώνει την ηχορύπανση από τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής. Τα έργα είναι τα μόνα που λένε την αλήθεια και σε μια δύσκολη εποχή για την κοινωνία και την οικονομία δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και ανάπτυξης για τους πολλούς. Ένα γραμμάριο πράξης ισοδυναμεί με έναν τόνο θεωρίας», προσθέτει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.