Τροχοί & TIR

Η τετράμηνη προθεσμία και το παράβολο για πινακίδες σε ελαφρά τρέιλερ

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας και θα πρέπει να συνοδεύεται από το Ειδικό Σημείωμα Ρυμούλκυσης (Ε.Σ.Ρ.) του οχήματος και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
Παρασκευή 31/05/2024 - 09:51
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Μέσα στο τετράμηνο από 2 Ιουνίου μέχρι 1 Οκτωβρίου 2024 θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των μικρών τρέιλερ κατηγορίας Ο1 και Ο2 να έχουν υποβάλλει αίτηση στο υπ. Μεταφορών για να τους χορηγηθεί πινακίδα και άδεια κυκλοφορίας.

Το μέτρο αφορά τα τρέιλερ μέχρι 750 κιλά (Ο1) και μέχρι 3,5 τόνους (Ο2) καθώς και τα οχήματα ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που εκδόθηκαν, μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2023.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας και θα πρέπει να συνοδεύεται από το Ειδικό Σημείωμα Ρυμούλκυσης (Ε.Σ.Ρ.) του οχήματος και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία έκδοσης του Ε.Σ.Ρ., με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Αναφορικά με το παράβολο, οι ενδιαφερόμενοι το προμηθεύονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-paravolo (Φορέας Δημοσίου _ Υποδομών και Μεταφορών/ Επιβατικές Οδικές Μεταφορές, κατηγορία παραβόλου _ Άδεια ρυμουλκουμένων/ Τρέιλερ Ο1, Ο2, τύπος παραβόλου _ Άδεια ρυμουλκουμένων/ Τρέιλερ Ο1, Ο2).

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω αναφερόμενο παράβολο δεν σχετίζεται με τυχόν άλλα παράβολα που απαιτούνται για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων κατηγορίας Ο1, Ο2.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι για την κυκλοφορία του τρέιλερ με τα δικά του στοιχεία (άδεια και πινακίδα) απαιτείται αυτό να είναι ασφαλισμένο με ξεχωριστή ασφάλιση ως ανεξάρτητο πλέον όχημα (και όχι με επασφάλιστρο πάνω στην ασφάλιση του αυτοκινήτου).

PreviousNext