Εφαρμογή νέου αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος είσπραξης διοδίων φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων στη Σλοβενία, τίθεται σε ισχύ από 1ης Απριλίου 2018.

Πρόκειται για ένα νέο αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης διοδίων φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Το νέο αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα, αποκαλούμενο DarsGo, προβλέπει την εγγραφή στο σύστημα κάθε οχήματος (φορτηγού ή λεωφορείου) και την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού, ενώ ο υπολογισμός του ύψους των διοδίων θα γίνεται αυτόματα, βάσει της διανυόμενης απόστασης καθώς και των εκπεμπόμενων ρύπων.

Επισημαίνουμε ότι προβλέπεται η επιβολή υψηλών προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του νέου συστήματος, ενώ η μη άμεση πληρωμή του υποβληθέντος προστίμου δύναται να επισύρει την ακινητοποίηση του οχήματος, με τις όποιες δυσμενείς συνέπειες αυτό συνεπάγεται.

Σχετική πληροφόρηση, καθώς και δυνατότητα εγγραφής, παρέχεται στην ιστοσελίδα του συστήματος, www.darsgo.si, καθώς και σε γραφεία της εταιρείας σε σλοβενικούς συνοριακούς σταθμούς, πρατήρια καυσίμων ευρισκόμενα στους αυτοκινητόδρομους της χώρας και λοιπά προκαθορισμένα σημεία.