Τροχοί & TIR

Ηλεκτρονικά η υποβολή ένστασης για βεβαίωση παράβασης

Με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση αντιγράφων αποσπασμάτων από βιβλία-έντυπα που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία και την υποβολή ένστασης επί πράξεων βεβαίωσ
Δευτέρα 23/10/2023 - 13:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση αντιγράφων αποσπασμάτων από βιβλία-έντυπα που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία και την υποβολή ένστασης επί πράξεων βεβαίωσης παράβασης, οι συναρμόδιοι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Οικονόμου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριος Παπαστεργίου αποφάσισαν ότι η υποβολή ένστασης για βεβαίωση παράβασης θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά.

Για τον λόγο αυτό δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), για την ηλεκτρονική υποβολή ένστασης επί πράξης βεβαίωσης παράβασης αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

  • Η ένσταση δύναται να υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο (ενιστάμενο).
  • Για την υποβολή της ένστασης μέσω της παραπάνω εφαρμογής απαιτείται η αυθεντικοποίηση του ενιστάμενου.
  • Ο ενιστάμενος, μετά την αυθεντικοποίηση, επιβεβαιώνει τα προσωπικά στοιχεία του που ανακτώνται από την εφαρμογή μέσω διαλειτουργικότητας και καταχωρίζει τα λοιπά απαραίτητα πεδία. Ιδίως καταχωρίζει: α) προσωπικά στοιχεία, όπως επώνυμο πατέρα και μητέρας, β) στοιχεία κατοικίας, γ) στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωση σχετικά με την πορεία της συγκεκριμένης ένστασης που υποβάλλει, δ) στοιχεία προσδιοριστικά της παράβασης που έχει καταλογιστεί και για την οποία υποβάλλεται ένσταση, ε) στοιχεία προσδιοριστικά της υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αρμόδια να επιληφθεί της ένστασης. Ο ενιστάμενος δύναται να μεταφορτώνει στην εφαρμογή δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών που προβάλλει με την ένσταση.
  • Η υποβολή της ένστασης γίνεται μόνο ύστερα από: α) καταχώριση στην εφαρμογή κωδικού μιας χρήσης («one-time password»), που ο ενιστάμενος λαμβάνει στον πιστοποιημένο αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που κατέχει ή β) επιβεβαίωση έκδοσης του εγγράφου μέσω της εφαρμογής «Gov.gr Wallet» του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.
  • Μετά την υποβολή της, η ηλεκτρονική ένσταση αποστέλλεται σε θυρίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της ένστασης, αποστέλλεται στη θυρίδα του ενιστάμενου η αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της ένστασης, που φέρουν τα χαρακτηριστικά εγγράφου που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020.
PreviousNext