Τροχοί & TIR

Κλήρωση για αντικατάσταση ταξί

Αύριο, Μ. Τρίτη 30.04.2024 στις 11:00 π.μ. στο υπ. Μεταφορών.
Δευτέρα 29/04/2024 - 11:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Τη Μ. Τρίτη 30.04.2024 στις 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την αντικατάσταση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) -ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με αντίστοιχα ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχήματα από 6 έως 9 θέσεων για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σύμφωνα με τις αποφάσεις (υπ’ αρ. 62818/2022 (Β΄1086) και υπ’  αρ. 363025/2023 (Β΄6931)) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στο γραφείο 305 (γραφείο Δ/ντή Επιβατικών Μεταφορών) στον 3ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α 891/92/12-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΑ1-6ΙΥ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Μεταφορών, όπως ισχύει, τυχόν ενδιαφερόμενοι δύνανται να παρίστανται στις ανωτέρω ηλεκτρονικές κληρώσεις ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα παρέμβασης επί της διαδικασίας.

PreviousNext