Τροχοί & TIR

Και προκαταβολή έναντι της επιστροφής του (μηδενικού) Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο
Τρίτη 05/03/2024 - 11:38
Κοινοποίηση στα Social Media
trakter

Μηδενικός θα είναι ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το ντίζελ γεωργικών μηχανημάτων για όλο το 2024, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να καταβληθεί ένα ποσοστό ως προκαταβολή έναντι των δικαιούμενων ποσών επιστροφής.

Αυτό προβλέπεται στον νόμο 592 (ΦΕΚ 33/Α/04-03-24) και στο άρθρο 40, σύμφωνα με το οποίο «για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανά χιλιόλιτρο» και ότι: «ποσοστό επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής δύναται να προκαταβάλλεται».

Ορίζεται, επίσης, ότι «το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Για τα παραπάνω, αναμένεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ποσοστό και τα κριτήρια της προκαταβολής, ο χρόνος προκαταβολής και επιστροφής, τα δικαιούχα προκαταβολής και επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου.

PreviousNext