Τροχοί & TIR

Καμιά ευνοϊκότερη μεταχείριση για τις μεταφορικές τρίτων χωρών

«Οι εγκατεστημένες σε τρίτο κράτος επιχειρήσεις μεταφορών δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και
Δευτέρα 20/03/2023 - 15:10
Κοινοποίηση στα Social Media

«Οι εγκατεστημένες σε τρίτο κράτος επιχειρήσεις μεταφορών δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και όταν εκτελούν μεταφορές βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που χορηγούν πρόσβαση στην ενωσιακή αγορά ή σε μέρη της αγοράς αυτής».

Στην απόφαση αυτή προέβησαν το υπ. μεταφορών και τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας συμπληρώνοντας την απόφαση για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους-μέλους πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στις επιχειρήσεις μεταφορών από άλλα κράτη-μέλη και στους αποσπασμένους οδηγούς σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που προβλέπονται, όπως είναι η σχετική ελληνική νομοθεσία και οι εκάστοτε ισχύουσες εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας και τους μισθολογικούς όρους, κ.α.

Από τις παραπάνω ισχύουσες διατάξεις για τους κοινοτικούς μεταφορείς δεν μπορεί να υπάρχει ευνοϊκότερη μεταχείριση για τους μεταφορείς τρίτων χωρών.

PreviousNext