Καραμανλής για συνδέσεις της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

Παρ, 03/06/2022 - 10:09

Στη σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ υπό τη Γαλλική Προεδρία, που πραγματοποιήθηκε χθες, στο Λουξεμβούργο, παραβρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, προκειμένου να εκφράσει τις θέσεις της χώρας σε μια σειρά σημαντικών νομοθετημάτων και πολιτικών συζητήσεων.

Ειδικότερα, στην εν λόγω σύνοδο δόθηκε σημαντική ώθηση στους φακέλους του περιβαλλοντικού πακέτου «Fit for 55» (έγκριση γενικής προσέγγισης), που σχετίζονται με τις μεταφορές, όπως ο Κανονισμός για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα. Και οι δύο πρωτοβουλίες στοχεύουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος που προκαλείται από τον τομέα των μεταφορών. Αντίστοιχη πρόοδος σημειώθηκε και στην αναθεώρηση της Οδηγίας για την ανάπτυξη των συστημάτων ευφυών μεταφορών στο οδικό δίκτυο της ΕΕ, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν τα εργαλεία για ασφαλέστερες και περισσότερο αποδοτικές μεταφορές.

Σε σχέση με τη διαδικασία αναθεώρησης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες της χώρας για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των λιμανιών και στον τομέα της ενέργειας, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της συμπερίληψης του Λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό δίκτυο εξαιτίας της σημασίας του στην ενεργειακή ευστάθεια της ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες. Επίσης, για λόγους περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής υπογράμμισε την ανάγκη για ανάπτυξη συμπληρωματικού κλάδου Ευρωπαϊκού Διαδρόμου κατά μήκος της ακτογραμμής Αδριατικής – Ιονίου.

Παρατήρησε, ωστόσο, ότι αν και η φιλοδοξία εστιάζεται στην ολοκλήρωση ενός δικτύου υψηλών προδιαγραφών σε επίπεδο ΕΕ, οι ιδιαίτερα απαιτητικές τεχνικές απαιτήσεις σε κάθε σημείο αυτού και σε στενά χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσης, μπορεί να δημιουργήσει αυξημένες απαιτήσεις επενδύσεων, που συχνά δεν τεκμηριώνονται τεχνικοοικονομικά.

Διάδρομοι για Ουκρανία

Βέβαια, το ενδιαφέρον των υπουργών Μεταφορών εστιάστηκε στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία στις μεταφορές και το εμπόριο, μέσω της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη λωρίδων αλληλεγγύης και την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών μέσω της αναθεώρησης του σχετικού Κανονισμού.

Ειδικότερα, ο κ. Καραμανλής, σχετικά με τη διατάραξη των παραδοσιακών ροών εμπορίου και της παγκόσμιας εφοδιαστικής λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σημείωσε πως πρόκειται για μια στιγμή όπου η ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσει. Παρόλα τα μέτρα για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας που ελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο, οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες δεν είναι αρκετές. Για τον λόγο αυτό χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία λωρίδων αλληλεγγύης (solidarity lanes), καθώς και του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης για τις μεταφορές. Σημείωσε δε, πως η Ελλάδα, σε συνεχή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας, διερευνά τις δυνατότητες να εισφέρει στις ανωτέρω πρωτοβουλίες και στη διαμόρφωση εναλλακτικών διαδρομών για την εξαγωγή σιτηρών από Ουκρανία και αντίστροφα, για την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία.