διεθνείς μεταφορές

φωτό: satellic.be
Ρούσε και Vidin είναι οι δύο συνοριακές διελεύσεις πάνω στον Δούναβη που χρησιμοποιούνται συχνά από πολλούς Έλληνες διεθνομεταφορείς.
Φωτό: IRU