Τροχοί & TIR

Κατακύρωση συμβάσεων για αστικές μεταφορές στην Αττική

Με τιμή εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου 2,339 ευρώ/ οχηματο-χιλιόμετρο
Δευτέρα 11/03/2024 - 14:17
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το υποβληθέν 2ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική» και:

Κατακυρώνει τις συμβάσεις με τίτλο: ««Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική» ΤΜΗΜΑ Α και ΤΜΗΜΑ Β στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΥΣ, ΘΗΒΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΧΑΝΙΩΝ. – ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SMILEACADIMOS, ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΤΡΑΒΕΛ», με τιμή εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου για το τμήμα Α – ΠΤ1,Α =2,339 ευρώ / οχηματο-χιλιόμετρο πλέον ΦΠΑ και με τιμή εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου για το τμήμα Β – ΠΤ1,Β = 2,339 ευρώ / οχηματοχιλιόμετρο πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης, οι παραπάνω τιμές για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου δεν υπερβαίνουν το Μέγιστο Μοναδιαίο Κόστος εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου (ΜΜΚ), το οποίο για το πρώτο έτος της σύμβασης ανέρχεται σε ΜΜΚ: 2,340 ευρώ / οχηματο-χιλιόμετρο.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 25 λεωφορειακές γραμμές για την Ανατολική Αττική και 38 γραμμές για τη Δυτική Αττική και απαιτούνται 96 και 115 λεωφορεία αντίστοιχα.

PreviousNext