Τροχοί & TIR

Κατάσχεται η κάρτα οδηγού για παραποίηση ταχογράφου

Ακινητοποίηση οχήματος, υποχρεωτική παραπομπή του στο συνεργείο, κατάσχεση κάρτας οδηγού, τεχνικός έλεγχος του ταχογράφου περιλαμβάνονται τώρα στις ενέργειες που οι αρχές ελέγχου θα πραγματοποιούν γ
Παρασκευή 07/02/2020 - 10:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Ακινητοποίηση οχήματος, υποχρεωτική παραπομπή του στο συνεργείο, κατάσχεση κάρτας οδηγού, τεχνικός έλεγχος του ταχογράφου περιλαμβάνονται τώρα στις ενέργειες που οι αρχές ελέγχου θα πραγματοποιούν για την εξακρίβωση ύπαρξης συσκευής ή άλλης τεχνολογίας με σκοπό την παραποίηση των στοιχείων της συσκευής του ταχογράφου.

Η παραπάνω διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που χθες ψηφίσθηκε για τα υδατοδρόμια και εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία προς τον κοινοτικό κανονισμό 165/2014.

Η παραπομπή του οχήματος στο συνεργείο αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της παράβασης, στην αποκατάσταση της βλάβης, αλλά και στη θωράκιση των αρχών ελέγχου στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Η κάρτα οδηγού επιστρέφεται, εφόσον δεν προβλέπονται και άλλες ποινές, όπως αφαίρεση άδειας οδήγησης.

PreviousNext