Ποσό ύψους 48.150.000 ευρώ καταβάλλεται στον ΟΑΣΘ στο πλαίσιο της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και του ελληνικού δημόσιου. Το παραπάνω ποσό αφορά στην παροχή του συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισμό για το έτος 2020 και καταβάλλεται μηνιαίως ως εξής:

α) Για τον μήνα Ιανουάριο το ποσό των 4.012.500,00 €.

β) Για τον μήνα Φεβρουάριο το ποσό των 4.012.500,00 €.

γ) Για τον μήνα Μάρτιο το ποσό των 4.012.500,00 €.

δ) Για τον μήνα Απρίλιο το ποσό των 4.012.500,00 €.

ε) Για τον μήνα Μάιο το ποσό των 4.012.500,00 €.

στ) Για τον μήνα Ιούνιο το ποσό των 4.012.500,00 €.

ζ)Για τον μήνα Ιούλιο το ποσό των 4.012.500,00 €.

η) Για τον μήνα Αύγουστο το ποσό των 4.012.500,00 €.

θ) Για τον μήνα Σεπτέμβριο το ποσό των 4.012.500,00 €.

ι) Για τον μήνα Οκτώβριο το ποσό των 4.012.500,00 €.

ια) Για τον μήνα Νοέμβριο το ποσό των 4.012.500,00 €.

Ιβ) Για τον μήνα Δεκέμβριο το ποσό των 4.012.500,00 €.