Η αλυσίδα super market Lidl στην Ιρλανδία ήλθε σε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία μεταφορών McCulla που εδρεύει στην Ιρλανδία και διαθέτει μεγάλο στόλο φορτηγών με ψυκτικούς θαλάμους, με ειδίκευση στις μεταφορές νωπών τροφίμων.

Τα υπολείμματα τροφών από τα 41 καταστήματα της Lidl στην Ιρλανδία θα συλλέγονται, προκειμένου να υποβάλλονται κατόπιν σε εργοστασιακή επεξεργασία παραγωγής μεθανίου – biomethane – δηλαδή φυσικού αερίου κατάλληλο για τη λειτουργία των κινητήρων φορτηγών. Να σημειωθεί, μάλιστα, πως το εργοστάσιο που θα επεξεργάζεται τα υπολείμματα των τροφών λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια, την οποία λαμβάνει, επίσης, από την ανακύκλωση σκουπιδιών από τροφές με τη μέθοδο anaerobic digester.

Ένα μεγάλο μέρος του στόλου των φορτηγών της McCulla θα κινείται με βιο-μεθάνιο και με αυτά τα οχήματα θα γίνονται οι τροφοδοσίες των καταστημάτων Lidl. Στη φωτό, ο Conor Boyle, περιφερειακός διευθυντής της Lidl Βορείου Ιρλανδίας και ο Ashley McCulla της ομώνυμης μεταφορικής εταιρείας. Πηγή – φωτό: McCulla Irland