βιομεθάνιο

Νέα γενιά βιομηχανικών πάρκων με υποδομές για οχήματα εναλλακτικών καυσίμων

Την ένταξη του Έργου με τίτλο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το υπ. Οικονομικών με παράλληλη δημοσίευση

Φυσικό Αέριο: 50 πρατήρια CNG

Για τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο, στην επίτευξη του στόχου για πιο

Καύσιμο φορτηγών από τα σκουπίδια της Lidl

Η αλυσίδα super market Lidl στην Ιρλανδία ήλθε σε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία μεταφορών McCulla που εδρεύει στην Ιρλανδία και διαθέτει
Ο κινητήρας φυσικού αερίου, Cursor 13 Natural Gas, της FPT Industrial.

Ενδιαφέρον Ιταλών για βιομεθάνιο

Ένα μνημόνιο κατανόησης για την ανάπτυξη του βιομεθανίου στον τομέα των μεταφορών της Ιταλίας υπογράφηκε πρόσφατα στη Ρώμη. Τα συμβαλλόμενα μέρη

Φίλτρα