Παρά την πανδημία και τις μεγάλες απώλειες εσόδων από την ακτοπλοΐα, το λιμάνι του Λαυρίου πέτυχε ρεκόρ κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., το λιμάνι είχε μεγάλες απώλειες εσόδων δεδομένου ότι:

  • Σχεδόν μηδενίστηκαν τα έσοδα από τον Τομέα της Ακτοπλοΐας για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο.

  • Σε συμμόρφωση με τις κυβερνητικές αποφάσεις αποστερήθηκε σημαντικά έσοδα από τη μη είσπραξη του αντιτίμου παραχωρήσεων χώρων και καταστημάτων προς τρίτους.

Η επίτευξη της ανωτέρω κερδοφορίας οφείλεται κυρίως:

  • Στην αναζήτηση νέων δραστηριοτήτων και φορτίων στη διεθνή αγορά.

  • Στη μείωση των εξόδων

  • Στη διεκδίκηση και τιμολόγηση οφειλών παρελθόντων ετών προς τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Παράλληλα, με συνεχή προσπάθεια της νέας διοίκησης ανακτήθηκαν επισφάλειες τιμολογημένων υπηρεσιών παρελθόντων ετών, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά το ύψος παλαιών επισφαλειών και να βελτιωθεί ανάλογα η ρευστότητα του Οργανισμού.

Με βάση αυτή την απόδοση κερδοφορίας, η νέα διοίκηση του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. βλέπει με μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον και προγραμματίζει τις απαραίτητες επενδύσεις, ώστε το 2021 να αποτελέσει έτος-σταθμό για τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, τη βελτίωση των υποδομών του λιμένος, την προσέλκυση νέων πελατών και, βεβαίως, τη διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας του Οργανισμού.