Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της ασφαλτικής στρώσης εντός της σήραγγας ¨ΘΗΣΕΑΣ¨, στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής αποφασίσθηκε ο ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου (εντός της σήραγγας ¨ΘΗΣΕΑΣ¨), περιοχής Δήμου Μεγαρέων, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 46,721 και 47,040, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από την 08.00΄ ώρα της 05-07-2022 έως την 22.00΄ ώρα της 07-07-2022.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω δύο λωρίδων κυκλοφορίας της βοηθητικής παρακαμπτήριας οδού της σήραγγας, ενώ σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατ’ εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπον αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας.