Κλείνουν οι σήραγγες Στυλίδας. Πώς θα γίνεται η εκτροπή των οχημάτων

Τρί, 05/07/2022 - 16:09
Φωτό: Κεντρική Οδός

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου Η/Μ εξοπλισμού των Σηράγγων Στυλίδας, με αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα θα εφαρμοσθούν τα εξής:

Πλήρης αμφίπλευρος αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. μεταξύ των Α/Κ Αγ. Μαρίνας και Η/Κ Αχινού - Καραβόμυλου:

- στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, μεταξύ του Α/Κ Αγίας Μαρίνας (έξοδος στη Χ/Θ 223+000) και του Η/Κ Αχινού - Καραβόμυλου (επανείσοδος στη Χ/Θ 241+300), ο αποκλεισμός θα γίνει σύμφωνα με την τυπική διάταξη: «ΜΙΔ-10: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Πλήρης αποκλεισμός Αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος».

- στην κατεύθυνση προς Αθήνα, μεταξύ του Η/Κ Αχινού - Καραβόμυλου (έξοδος στη Χ.Θ. 241+500) και του Α/Κ Αγίας Μαρίνας (επανείσοδος στη Χ/Θ 223+000), ο αποκλεισμός θα γίνει σύμφωνα με την τυπική διάταξη: «ΜΙΔ-10: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Πλήρης αποκλεισμός Αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος». Ειδικότερα, στην κατεύθυνση προς Αθήνα για την εφαρμογή του τυπικού σχεδίου ΜΙΔ-10, λόγω του απαιτούμενου μήκους της μεταβατικής ζώνης εισόδου σε συνδυασμό με τη χάραξη του αυτοκινητοδρόμου, η έναρξη της ζώνης συναρμογής εισόδου θα πραγματοποιηθεί εκτός των ορίων του έργου παραχώρησης της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», περί τη Χ/Θ 243+600 (εντός των ορίων του έργου παραχώρησης της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»).

Μετά την έξοδο από τον Αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις οι οδηγοί θα ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή μέσω του παλαιού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη «Μελέτη εναλλακτικών διαδρομών σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. (Τμήμα: Σκάρφεια - Ράχες)»

Επισημαίνεται ότι στην περιγραφόμενη παραπάνω εναλλακτική διαδρομή θα γίνει επιτόπου προσαρμογή (κάλυψη μόνιμων πινακίδων κατευθύνσεων) και προσθήκη της κατάλληλης προσωρινής σήμανσης στο ύψος της συμβολής της κάθετης οδού του Α/Κ Στυλίδας (Χ/Θ 231+900) με τη Ν.Ε.Ο., καθώς ο Α/Κ Στυλίδας, που παρεμβάλλεται του τμήματος Α/Κ Αγίας Μαρίνας έως Η/Κ Καραβόμυλου - Αχινού, θα είναι κλειστός.

• Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον Α/Κ Αγίας Μαρίνας.

• Αποκλεισμός του δεξιού τμήματος του κλάδου εξόδου από τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., του Α/Κ Αγίας Μαρίνας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, έως 50 μ. πριν τη συμβολή του με την κάθετη οδό.

Ο στόχος του ανωτέρω αποκλεισμού είναι να αποτρέπει τους οδηγούς να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, ώσπου να φτάσουν στη συμβολή με την κάθετη οδό του Α/Κ Αγίας Μαρίνας, λόγω του μεγάλου πλάτους του κλάδου εξόδου.

• Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στην κατεύθυνση προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη, στον Α/Κ Στυλίδας, στη συμβολή της κάθετης οδού με την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μικρής διάρκειας και θα εφαρμοστούν την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 ή εναλλακτικά την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου.

Η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση σε κατάλληλες θέσεις.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο και το οδόστρωμα θα αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κ.τ.λ. και αφού απομακρύνεται η προσωρινή σήμανση.