Σήραγγες Στυλίδας

Φωτό: Κεντρική Οδός
Προσοχή στις σήραγγες Στυλίδας