Έκλεισαν από χθες το βράδυ τα ελληνικά σύνορα για όλα τα τούρκικα μεταφορικά μέσα περιλαμβανομένων, βέβαια, και των φορτηγών. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα θαλάσσια σύνορα, καθώς και για τις αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με τη γειτονική χώρα. Επιπλέον, απαγορεύεται η είσοδος στην χώρα μας προσώπων προερχόμενων από την Τουρκία με εξαίρεση, φυσικά, τους Έλληνες πολίτες, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.