Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Τετ, 07/09/2022 - 11:40

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας αποφάσισε την επιβολή των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από τη χ/θ 63+750 (Κόμβος Παναιτωλίου) έως τη χ/θ 67+500 (Κόμβος Τσίγκα) από αύριο Πέμπτη μέχρι τις 27 του Οκτώβρη 2022.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται τμηματικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των κινούμενων οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από τη χ/θ 64+000 έως και τη χ/θ 67+500, μεταξύ των ήδη κατασκευασμένων κυκλικών κόμβων και εισόδων/εξόδων από/προς τις παράπλευρες οδούς, με εκτροπή της κυκλοφορίας και διεξαγωγή αυτής μέσω αυτών.

Θα εφαρμοστεί εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από τη χ/θ 63+750 έως και τη χ/θ 64+000, ώστε να πραγματοποιείται τμηματική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, η οποία θα είναι συνεχόμενη και κυλιόμενη.

Μετά την κατασκευή κάθε τμήματος, η ροή εργασιών θα μεταφέρεται στο επόμενο τμήμα του ίδιου ρεύματος κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται πάνω στο τμήμα της οδού που έχει ήδη κατασκευασθεί.

Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 08/09/2022 έως και την Πέμπτη 27/10/2022, εκτός Κυριακής και αργιών, κατά τις ώρες 06:00΄ έως 21:00΄.