Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας στη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου

Τρί, 22/03/2022 - 12:19
Φωτό αρχείου

Μέχρι τα τέλος του 2022 θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου και σε όλο το μήκος της.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας θα εφαρμοστεί τμηματικός αποκλεισμός του ασφάλτινου ερείσματος της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου σε όλο το μήκος αυτής και στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας έως την 31η/12/2022 και κατά τις ώρες από 07:00 έως τη δύση του Ηλίου, στα πλαίσια του έργου «Επείγουσες Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Οδικής Ασφάλειας στην Ν.Ε.Ο. Πατρών Πύργου» για την εκτέλεση εργασιών φρεζαρίσματος, διάστρωσης νέου ασφαλτικού οδοστρώματος, διαγράμμισης, διαχωρισμού κατευθύνσεων κυκλοφορίας με εύκαμπτα πλαστικά κολωνάκια, εφαρμογής φωτεινής σηματοδότησης, κατασκευής οδοφωτισμού κ.λπ.

Μετά το πέρας των εργασιών της ημέρας θα απομακρύνεται όλος ο μηχανικός εξοπλισμός με μέριμνα της αναδόχου εταιρείας, η οποία θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις περί λήψεως μέτρων ασφαλείας και σήμανσης, τόσο για τους εργαζόμενους στο έργο όσο και για τους χρησιμοποιούντες το ανωτέρω τμήμα της οδού.