Αλλαγές επήλθαν στη σύνθεση της Nομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της Εφοδιαστικής. Η νέα Επιτροπή περιλαμβάνει 11 μέλη με πρόεδρο τον Σαμπράκο Ευάγγελο, Δρ Οικονομικής Μεταφορών, Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) Τη διαμόρφωση, έγκριση και εποπτεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή της,

β) την έγκριση, παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή του,

γ) τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναθεώρηση των κανονιστικών πράξεων και άλλων κειμένων για την εφοδιαστική αλυσίδα,

δ) τον προγραμματισμό των επενδύσεων, τον συντονισμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων ή και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πλήρης σύνθεση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής έχει ως εξής:

1. Σαμπράκος Ευάγγελος του Αντωνίου, Δρ Οικονομικής Μεταφορών, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Πάνου – Διαμάντη Ουρανία του Χρήστου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπανικολάου του Μελετίου, Προϊστάμενο Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου Αδειοδότησης Μεταποίησης και Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Νάσου Αλεξάνδρα του Αναστασίου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Εφοδιαστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Κεφαλίδου Φωτεινή του Ιορδάνη, Νομικός, Συνεργάτιδα του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρώτριά της τη Σιούτα Βασιλική του Αθανασίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών.

5. Καλλιόπη Παπαδάκη του Θωμά, Συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, με αναπληρώτριά της την Αυγή Βάσση του Ιωάννη, Διευθύντρια Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

6. Κουφάλη Αγγελική του Ιωάννη (Αρχικελευστής Λ.Σ.), με αναπληρώτριά της την Κουμανιώτη Γεωργία του Βασιλείου, Μ.Π.Υ. του Τμήματος Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Διεύθυνσης Nαυτιλιακών Επενδύσεων.

7. Δέδε Χαριτίνη - Νικολέττα του Σωτηρίου, Δικηγόρος, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Μάτσα του Χρήστου, Μηχανολόγο Μηχανικό, συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών.

8. Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με αναπληρωτή του τον Ανέστη Παρταλίδη του Πέτρου, μέλος του ίδιου Συμβουλίου.

9. Μίνης Ιωάννης του Ελευθερίου, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

10.Κοτταρίδου Μαρία του Ιωάννη, Δικηγόρος, Συνεργάτιδα της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας.

11.Πετρούλια Αναστασία του Γεωργίου, Δικηγόρος, Ειδική Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.