Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στον κόμβο Καπανδριτίου

Παρ, 25/11/2022 - 10:18

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, επί του Α/Κ Καπανδριτίου (χ/θ 35,240), περιοχής Δήμου Ωρωπού, κατά το χρονικό διάστημα από τις 28/11/2022 έως τις 16/12/2022, κατά τις ώρες 19:00΄ έως 06:00΄ της επομένης, με εξαίρεση τις Κυριακές, για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: Πλήρης αποκλεισμός της Κεντρικής Oδού (Κ.Ο.) Λεωφόρος Τυρταίου στο τμήμα από τη συμβολή της με την ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι το Όριο Έργου Παραχώρησης προς Καπανδρίτι (κατεύθυνση προς Αφίδνες) καθώς και τμήμα της ΠΕΟ προς Λαμία (κατεύθυνση προς Λαμία). Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Καπανδρίτι και Αθήνα αντίστοιχα.

ΤΜΗΜΑ 2: Πλήρης αποκλεισμός της ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο τμήμα της από τη συμβολή της Κεντρικής Oδού (Κ.Ο.) Λεωφόρος Τυρταίου μέχρι το Όριο Έργου Παραχώρησης προς Λαμία (κατεύθυνση προς Λαμία). Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

ΤΜΗΜΑ 3: Πλήρης αποκλεισμός της K.O (Λεωφόρος Τυρταίου) από τη συμβολή της με την ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι το Όριο Έργου Παραχώρησης προς Καπανδρίτι (κατεύθυνση προς Καπανδρίτι) καθώς στο τμήμα της ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τη συμβολή της με K.O (Λεωφόρος Τυρταίου) μέχρι το Όριο Έργου Παραχώρησης προς Αθήνα (κατεύθυνση προς Λαμία). Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση θα πραγματοποιείται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Αφίδνες και Αθήνα αντίστοιχα.

ΤΜΗΜΑ 4: Πλήρης αποκλεισμός της ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τη συμβολή της με K.O (Λεωφόρος Τυρταίου) μέχρι το Όριο Έργου Παραχώρησης προς Αθήνα (κατεύθυνση προς Αθήνα), καθώς και τμήμα της ΚΟ προς Αφίδνες (κατεύθυνση προς Καπανδρίτι). Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση θα πραγματοποιείται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Λαμία και Αφίδνες αντίστοιχα.

ΤΜΗΜΑ 5: Πλήρης αποκλεισμός της ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τη συμβολή της με K.O (Λεωφόρος Τυρταίου) μέχρι το Όριο Έργου Παραχώρησης προς Λαμία (κατεύθυνση προς Αθήνα), καθώς και τμήμα της ΚΟ προς Αφίδνες (κατεύθυνση προς Αφίδνες). Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση θα πραγματοποιείται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Λαμία και Καπανδρίτι αντίστοιχα.

ΤΜΗΜΑ 6: Πλήρης αποκλεισμός της Κ.O (Λεωφόρος Τυρταίου) από της συμβολή της με την ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου προς Αθήνα (κατεύθυνση προς Καπανδρίτι). Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση θα πραγματοποιείται με αμφίδρομη κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Αφίδνες μόνο τη συμβολή του κλάδου εξόδου με τη Λεωφ. Τυρταίου.

ΤΜΗΜΑ 7: Πλήρης αποκλεισμός της Κ.O (Λεωφόρος Τυρταίου) από της συμβολή της με την ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου προς Λαμία (κατεύθυνση προς Αφίδνες) καθώς και ένα αντίστοιχο τμήμα στη συμβολή με τον κλάδο εξόδου προς Αθήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση θα πραγματοποιείται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Καπανδρίτι.

ΤΜΗΜΑ 8: Πλήρης αποκλεισμός της Κ.O (Λεωφόρος Τυρταίου) από της συμβολή της με τον κλάδο εισόδου προς Λαμία μέχρι τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου προς Αθήνα (κατεύθυνση προς Αφίδνες). Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση θα πραγματοποιείται με εναλλάξ κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Καπανδρίτι.