Τροχοί & TIR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ειδικών μεταφορών

Η διέλευση 24 συρμών βάρους 100 τόνων προκαλεί σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διακοπές κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη 4 Αυγούστου στον ΑΘΕ και στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Συγκε
Δευτέρα 18/07/2022 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η διέλευση 24 συρμών βάρους 100 τόνων προκαλεί σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διακοπές κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη 4 Αυγούστου στον ΑΘΕ και στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας θα εφαρμοστούν οι παρακάτω κυκλοφορικές ρυθμίσεις:

1. Για τη διέλευση είκοσι τεσσάρων (24) οχημάτων μικτού βάρους άνω των εκατό (100) τόνων, από τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. καθώς από το λοιπό Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, εκτός Σάββατου, Κυριακής και λοιπών ημερών (αργίες κ.λ.π.) και για το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα (18-07-2022) έως και την Πέμπτη (04-08-2022), ως εξής:

α). Επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.:

Γέφυρα 103ΑR: Διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη με ανάσχεση της κυκλοφορίας αρχικά στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μοσχοχωρίου, ο οποίος βρίσκεται ανάντη της γέφυρας 103ΑR και σε απόσταση περίπου 5χλμ. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη ανάσχεση της κυκλοφορίας στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μοσχοχωρίου, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα 103ΑR. Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας στον κλάδο προς Θεσσαλονίκη και τα υπερβαρέα οχήματα θα εξέλθουν του αυτοκινητοδρόμου κινούμενα κανονικά από τον Α/Κ Νότιος Λάρισας (Νίκαιας).

β). Επί του λοιπού Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου:

- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τη 10:00 ώρα έως τη 13:30 ώρα, για τις ημερομηνίες 20-07-2022, 21-07-2022, 25-07-2022, 26-07-2022, 27-07-2022, 28-07-2022, 01-08-2022, 02-08-2022, 03-08-2022 και 04-08-2022, στις κάτωθι οδούς:

  • Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (κάτωθι του ανισόπεδου κόμβου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ) και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο του FASHION CITY έως και τον έως τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας.

  • Στον ανισόπεδο κόμβο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (άνωθεν αυτού) και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας αυτού από την οδό Φαρσάλων έως την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

  • Στην ανώνυμη οδό συνέχεια της οδού Ιλιάδος και στο τμήμα αυτής που διέρχεται κάτωθι αερογέφυρας Περιφερειακής Τρικάλων, ήτοι από οδό Θεοφράστου έως Περιφερειακή Τρικάλων.

  • Στην ανώνυμη οδό προέκτασης της οποίας αποτελεί η οδός Ξυλοκάστρου και στο τμήμα αυτής που διέρχεται κάτωθι αερογέφυρας Περιφερειακής Τρικάλων ήτοι από οδό Περιφερειακή Τρικάλων έως οδό Ξυλοκάστρου.

  • Στην οδό Καρδίτσης και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στο τμήμα αυτής που διέρχεται κάτωθι αερογέφυρας Περιφερειακής Τρικάλων ήτοι από οδό Δ. Παπαγεωργίου (ύψος 3ου Γυμνασίου Λάρισας) έως την οδό Υγείας.

  • Στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων με την Περιφερειακή Τρικάλων και την οδό Ιωαννίνων (Lidl).

-Εκ περιτροπής αντιδρόμηση της κυκλοφορίας των οχημάτων για τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες:

  • Εντός του ισόπεδου κυκλικού κόμβου της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων με την Περιφερειακή Τρικάλων και την οδό Ιωαννίνων (Lidl) και ειδικότερα στο νότιο ημικύκλιο αυτού που προσδιορίζεται μεταξύ των οδών Περιφερειακή Τρικάλων και Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων με επιτρεπόμενη φορά κίνησης των οχημάτων από την Περιφερειακή Τρικάλων προς την Ε.Ο. Λάρισας- Τρικάλων αποκλειστικά και μόνο για τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα τμήματα των ανεμογεννητριών.

- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και αντιδρόμηση της φοράς κίνησης αυτών:

  • Στην Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίκαλα προς Λάρισα και στο τμήμα αυτού από το 19ο χλμ. (όρια Π.Ε. Λάρισας) έως το 16ο χλμ. αυτού (διασταύρωση Μάνδρας) με επιτρεπόμενη φορά κίνησης των οχημάτων από Λάρισα προς Τρίκαλα αποκλειστικά και μόνο για τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα τμήματα των ανεμογεννητριών και από ώρες 12:00 έως 13:30 και για τις ημερομηνίες 21-07-2022, 26-07-2022 28-07-2022, 02-08-2022 και 04-08-2022.

- Οι πιο πάνω προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν σταδιακά κατά τα χρονικά διαστήματα διέλευσης των οχημάτων που θα μεταφέρουν τα τμήματα των ανεμογεννητριών. Επιπλέον, τα χρονικά διαστήματα των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύνανται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό.

2. Τα οχήματα για τη μεταφορά των τμημάτων των ΑΓ χωρίζονται στις εξής κατηγορίες, βάσει του συνολικού φορτίου τους:

Οχήματα με μικτό βάρος έως 100 τόνους:

Η διέλευση των ανωτέρω οχημάτων υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, θα λάβει χώρα με την προϋπόθεση να τηρούν κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις, δηλαδή να μη βρίσκονται ταυτόχρονα (είτε κατά μήκος, είτε κατά πλάτος) στις γέφυρες του Έργου από τις οποίες θα διέλθουν.

Οχήματα με μικτό βάρος άνω των 100 τόνων:

- Η διέλευση των ανωτέρω οχημάτων θα λάβει χώρα με την προϋπόθεση ικανοποίησης της εξασφάλισης μοναχικής διέλευσης από τη γέφυρα 103AR (Χ.Θ. 343+360).

- Κεντροβαρική διέλευση από την ανωτέρω γέφυρα, όσο πιο κεντρικά δηλαδή στο πλάτος οδοστρώματος, με προτεινόμενη ταχύτητα διέλευσης μικρότερη των 30km/h.

- Υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τις υπόλοιπες γέφυρες του Έργου, αλλά με την υποχρέωση να τηρούν κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις, δηλαδή να μην βρίσκονται ταυτόχρονα (είτε κατά μήκος είτε κατά πλάτος) στις γέφυρες.

- Επισημαίνεται ότι, σε κανένα σημείο της προβλεπόμενης διαδρομής δεν θα διέλθουν τα υπερβαρέα οχήματα άνωθεν τεχνικών, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως χρήζοντα «ενίσχυσης ή ανακατασκευής» βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων

- Για την ασφαλή διέλευση των ανωτέρω είκοσι τεσσάρων (24) οχημάτων μικτού βάρους άνω των 100 τόνων και με στόχο την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων διέλευσης, κρίνονται αναγκαία τα παρακάτω:

- Οι μεταφορές θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της ημέρας (από ανατολή έως δύση ηλίου), εκτός Σαββάτου, Κυριακής και λοιπών ημερών για τις οποίες δεν θα εκδίδονται Ενημερωτικά Δελτία Διέλευσης (αργίες κ.λ.π.) και κατά το δυνατόν τις πρώτές πρωινές ώρες, έπειτα βέβαια από την αντίστοιχη συνεννόηση με την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» και τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας, προκειμένου να μειωθεί κατά το δυνατόν η όχληση της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου.

3. Η εταιρεία «Ειδικές Ανυψωτικές Εργασίες Ερμής ΑΕ» που θα εκτελέσει τη μεταφορά των φορτίων, καθώς και ο κύριος και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν να τηρούν τους παρακάτω όρους:

- Η μεταφορά να γίνεται με απόλυτη προσοχή και ευθύνη του αιτούντος για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος, του οδηγού και για την ασφάλεια τρίτων. Ο μεταφορέας οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα εκ της νομοθεσίας μέτρα για την ασφαλή στερέωση και σταθερότητα του μεταφερόμενου φορτίου.

- Ο μεταφορέας οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια της υποδομής του οδικού δικτύου από το οποίο θα διέλθουν τα εν λόγω φορτία (γέφυρες, κράσπεδα, στηθαία, πινακίδες κ.λπ.).

- Ο μεταφορέας υποχρεούται να μεριμνά, ώστε τα εν λόγω οχήματα να συνοδεύονται καθ’ όλη τη διαδρομή τους από άλλα οχήματα, τα οποία φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και επισήμανσης (φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης) και τα οποία διατίθενται είτε από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Ν.2518/1997, είτε από την ίδια την επιχείρησή του.

- Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο Έργο Παραχώρησης και να αποκαταστήσει αυτές αμελλητί. Προς αποφυγή δε προκλήσεως οιασδήποτε ζημίας, ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται προ της ενάρξεως της μεταφοράς να εποπτεύσει το οδικό δίκτυο από το οποίο θα διέλθουν τα οχήματα μεταφοράς για να διαπιστώσει διά αρμοδίου τεχνικού του την κατάσταση και την καταλληλόλητα των υποδομών αυτών.

PreviousNext