Τροχοί & TIR

Διευκρίνιση για την κυκλοφορία των ελαφρών μεταχειρισμένων ρυμουλκούμενων

Σε άμεση ισχύ είναι η χορήγηση αδειών και πινακίδων μεταχειρισμένων ελαφρών ρυμουλκούμενων. Αυτό διευκρινίζεται από τον υφυπουργό, Μιχάλη Παπαδόπουλο με εγκύκλιό του προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών των
Δευτέρα 18/07/2022 - 11:42
Κοινοποίηση στα Social Media

Σε άμεση ισχύ είναι η χορήγηση αδειών και πινακίδων μεταχειρισμένων ελαφρών ρυμουλκούμενων. Αυτό διευκρινίζεται από τον υφυπουργό, Μιχάλη Παπαδόπουλο με εγκύκλιό του προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της 30 Ιουνίου 2022 ορίζετο ότι:

Οι ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων ρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο1, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκατασκευών, οι οποίοι δεν είχαν εφοδιαστεί με άδεια ρυμούλκησης, έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων.

Με την ίδια απόφαση δίνεται η δυνατότητα κτήσης στοιχείων κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα ρυμουλκούμενα έως το τέλος του τρέχοντος έτους, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, όπου:

- Θα δηλώνονται τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου, και

- Θα βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει το όχημα, το έκρινε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο για κυκλοφορία και ότι αυτό πληροί τους απαραίτητους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ χαράσσει Αριθμό Πλαισίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Επίσης, προκειμένου να χορηγηθούν ανεξάρτητες άδειες και πινακίδες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής και ιδιοκτησίας του οχήματος πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

Η διαδικασία εφαρμόζεται ανά κάτοχο μόνο μια φορά ανά είδος αμαξώματος της κατηγορίας Ο1 (μεικτό βάρος <750 κιλά).

Για τις λοιπές κατηγορίες ρυμουλκουμένων οχημάτων (Ο2, Ο3 και Ο4), δηλαδή για όλα των άνω των 750 κιλών, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 δεν θίγονται.

Σχετικά, ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε: «Ικανοποιούμε ένα δίκαιο αίτημα χιλιάδων ιδιοκτητών και δίνουμε την ευκαιρία να ρυθμίσουν την εκκρεμότητα με τα στοιχεία κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων που τηρούν στην κατοχή τους, με τον απαραίτητο όρο να υπάρχει έγκριση από μηχανικό για την καταλληλότητα του οχήματος να κυκλοφορεί, με γνώμονα, πάντα, την οδική ασφάλεια». 

PreviousNext