Τροχοί & TIR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ Α/Κ Αυγού και Α/Κ Εγνατίας

Λόγω διενέργειας εργασιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού εντός των σηράγγων Αμπελιάς και στις δύο κατευθύνσεις του Αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ύστερα από απόφ
Τετάρτη 28/09/2022 - 13:49
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω διενέργειας εργασιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού εντός των σηράγγων Αμπελιάς και στις δύο κατευθύνσεις του Αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας.

Ειδικότερα, προβλέπεται να εφαρμοσθούν τα εξής :

α. Πλήρης αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, μεταξύ του Α/Κ Αυγού (Χ.Θ. 192+685) και του Α/Κ Εγνατίας (Χ.Θ. 200+991), και υποχρεωτική έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο (Τυπική διάταξη «ΜΙΔ-10: Εργασίες Μικρής Διάρκειας - Πλήρης αποκλεισμός Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική έξοδος» της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες», μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.), ακολουθώντας διαδρομή σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη διαδρομών παράκαμψης σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ”».

β. Πλήρης αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, μεταξύ του Α/Κ Εγνατίας (Χ.Θ. 200+991) και του Α/Κ Αυγού (Χ.Θ. 192+685), και υποχρεωτική έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο (Τυπική διάταξη «ΜΙΔ-10: Εργασίες Μικρής Διάρκειας - Πλήρης αποκλεισμός Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική έξοδος» της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες», μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.), ακολουθώντας διαδρομή σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη διαδρομών παράκαμψης σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ”».

γ. Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο, στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, στον Α/Κ Αυγού (Χ.Θ. 192+685) [Τυπική διάταξη «ΜΙΔ-45: Εργασίες Μικρής Διάρκειας - Αποκλεισμός κλάδου εισόδου σε κόμβους με διαχωρισμό κατευθύνσεων (δεξιά)» της εγκεκριμένης μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης – Μέρος 2ο Τεχνική Έκθεση – Τυπικές Διατάξεις».

δ. Αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της Εγνατίας Οδού προς τον Αυτοκινητόδρομο, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, στον Α/Κ Εγνατίας (Χ.Θ. 200+991) (εφαρμογή σε δύο κλάδους επί της Εγνατίας Οδού, στον κλάδο προς Ιωάννινα και στον κλάδο προς Ηγουμενίτσα) [Τυπική διάταξη «ΜΙΔ-6: Εργασίες Μικρής Διάρκειας -Αποκλεισμός κλάδου εξόδου» της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες».

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προγραμματίζεται να εφαρμοστούν την Πέμπτη 06.10.2022 από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ και συμπληρωματικά / εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή λόγω καιρικών συνθηκών η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος εργασιών, την Τρίτη 11.10.2022 από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

PreviousNext