Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις ανακοίνωσε η Νέα Οδός για τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.

Συγκεκριμένα, στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Οινόης, την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Ιουνίου από τις 18:00 κάθε ημέρας έως τις 07:00 κάθε επόμενης, θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στη ράμπα εξόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς και στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας του αριστερού παράπλευρου.

Σε αυτό το διάστημα, οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Αθήνα που επιθυμούν να εξέλθουν στον Α/Κ Οινόης, θα ειδοποιούνται έγκαιρα μέσω κατάλληλης προειδοποιητικής σήμανσης προκειμένου να εξέλθουν στον Ημικόμβο Σχηματαρίου (Τανάγρας) που προηγείται, ενώ η κυκλοφορία στο παράπλευρο δίκτυο του Α/Κ Οινόης, θα διεξάγεται με εναλλάξ κυκλοφορία από μια λωρίδα και στις δύο κατευθύνσεις.

Επιπλέον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, με σκοπό τη διενέργεια εργασιών αναβάθμισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων. Ειδικότερα, έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου, καθώς και από την Τρίτη 11 έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου -από τις 08:00 έως τις 19:30 κάθε ημέρας- θα σημειωθεί ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα.

Κατά το ανωτέρω διάστημα η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής:

•             Στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία, οι οδηγοί θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αρκίτσας και μέσω του παράπλευρου δικτύου και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο. Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω ρυθμίσεων, θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα και αποκλεισμός των κλάδων εισόδου στον αυτοκινητόδρομο όλων των ενδιάμεσων κόμβων (Αρκίτσας, Λογγού, Λατομείου).

•             Στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, οι οδηγοί θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μώλου και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και της Περιφερειακής Οδού Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λογγού (Αγίου Κων/νου), από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο. Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω ρυθμίσεων, θα υπάρχει ταυτόχρονα και αποκλεισμός των κλάδων εισόδου στον αυτοκινητόδρομο όλων των ενδιάμεσων κόμβων (Μώλου, Λατομείου, Ανατολικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων).