Πόσο κάνει το «τσιπάκι»

Παρ, 07/06/2019 - 08:30
Από 40 μέχρι 60 ευρώ το «τσιπάκι»

Σε διαφορετικές τιμές πώλησης είναι δυνατόν να διατίθεται από τις Ομοσπονδίες των Μεταφορέων το Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα (ΗΑΣ), γνωστό ως «τσιπάκι».

Αυτό συμβαίνει γιατί το υπ. Μεταφορών έχει καθορίσει κατώτερη και ανώτερη τιμή πώλησης στα 40 και 60 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να σταματήσει ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων χορήγησης (Ομοσπονδίες).

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι η τιμή εξακολουθεί να καθορίζεται από το φορέα χορήγησης, αλλά με το παραπάνω πλαφόν πώλησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κρατήσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι υποχρέωση να εφοδιάζονται με «τσιπάκι» έχουν τα ΦΔΧ αυτοκίνητα και τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ, σύμφωνα με την με αρ. 456/ΟΙΚ. 8061/487/17 απόφαση του υπ. Μεταφορών.