Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Παρασκευή επέρχονται στο 168 χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη].

Συγκεκριμένα, από τη χιλιομετρική θέση 168,400 έως και τη χ/θ 169,300 (σήραγγα Καλογερικού/ κατεύθυνση προς Καλαμάτα) ισχύουν τα εξής:

  • Από τη Δευτέρα (30-08-2021) και ώρα 07.00 έως την Παρασκευή (03-09-2021) και ώρα 16.00, παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Καλαμάτα και μετάθεσή της, στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Καλογερικό - Α).

  • Από τον κλάδο αυτό, θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).