Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Καλογερικού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Παρασκευή επέρχονται στο 168 χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο –

Φίλτρα