Τροχοί & TIR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου και στην παλιά εθνική Αθηνών – Κορίνθου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του νότιου παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο
Τετάρτη 27/09/2023 - 10:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του νότιου παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα τους μεταξύ των χ/θ 4,775 και 4,955, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, κατά το χρονικό διάστημα από 01.10.2023 έως 31.03.2024, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου ¨Διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος Αττικής – Κρήτης – Ελληνικό τμήμα 3.10.3 του PCI Euroasia Interconnector¨, ως εξής: 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν στη συμβολή της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου με την οδό Λάκκα Καλογήρου/ Περάματος: 

Α) Στο ύψος της χ/θ 4,890. 

- Κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της μετά τη συμβολή της με την οδό Λάκκα Καλογήρου/ Περάματος έως και 285,00μ. μετά, στην κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο. 

- Η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ελάχιστου πλάτους 3,25μ. η κάθε μία. 

- Σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε (50) και τελικά σε (30) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του. 

- Απαγόρευση του προσπεράσματος στο τμήμα της οδού 300 μέτρα προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του.

Β) Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στη συμβολή της με την οδό Λάκκα Καλογήρου/ Περάματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ν. Πέραμο. 

- Κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της 180,00μ. πριν (προς Μέγαρα) τη συμβολή της με την οδό Λάκκα Καλογήρου/ Περάματος έως και 185,00μ. μετά (προς Ν. Πέραμο), ρεύμα κυκλοφορίας προς Ν. Πέραμο. 

- Η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ελάχιστου πλάτους 3,25μ. η κάθε μία. 

- Σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε (50) και τελικά σε (30) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του. 

- Απαγόρευση του προσπεράσματος στο τμήμα της οδού 300 μέτρα προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του. 

- Κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος της διασταυρούμενης κάθετης οδού Λάκκα Καλογήρου/ Περάματος με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στην κατεύθυνση προς το πορθμείο Σαλαμίνας. 

- Η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύμα κυκλοφορίας προς το πορθμείο θα διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος, ελάχιστου πλάτους 4,50μ. 

- Σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας στην αντίθετη με την κατάληψη κατεύθυνση αρχικά σε (40) και τελικά σε (20) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης. 

- Απαγόρευση του προσπεράσματος στην αντίθετη με την κατάληψη κατεύθυνση, στο τμήμα της οδού 300 μέτρα προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης. 

- Επί της διασταυρούμενης οδού με συμβάλλουσα κίνηση προς το αποκλεισμένο τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, επιβάλλεται σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε (40) και τελικά σε (20) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης του χώρου αποκλεισμού και ισχύει απαγόρευση του προσπεράσματος, στο τμήμα της οδού 150 μέτρα προ του σημείου έναρξης του χώρου αποκλεισμού.

Γ) Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Ν. Πέραμο, στο ύψος της χ/θ 4,890 με εκ περιτροπής κυκλοφορία. 

- Κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της μετά τη συμβολή της με την οδό Λάκκα Καλογήρου/ Περάματος έως και 195,00μ. μετά αυτής. 

- Η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ελάχιστου πλάτους 3,50μ. η κάθε μία. 

- Σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε (50) και τελικά σε (30) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του.

- Απαγόρευση του προσπεράσματος στο τμήμα της οδού 300 μέτρα προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του. 

- Κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος της διασταυρούμενης κάθετης οδού Λάκκα Καλογήρου/ Περάματος με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στην κατεύθυνση προς την τελευταία. 

- Η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ελάχιστου πλάτους 3,50μ. η κάθε μία. 

- Σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε (50) και τελικά σε (30) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του. 

- Απαγόρευση του προσπεράσματος στο τμήμα της οδού 300 μέτρα προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του. 

- Ολικός αποκλεισμός με κατάληψη του συνολικού πλάτους οδοστρώματος της από βορά ερχόμενης διασταυρούμενης οδού με συμβάλλουσα κίνηση προς την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στην κατεύθυνση της τελευταίας προς Μέγαρα. 

- Αμφιδρόμηση στο τελευταίο αδιέξοδο τμήμα της αποκλεισμένης συγκλίνουσας κάθετης οδού. 

- Επί της αποκλεισμένης οδού με συμβάλλουσα κίνηση προς την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, επιβάλλεται σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε (40) και τελικά σε (20) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης του χώρου αποκλεισμού και ισχύει απαγόρευση του προσπεράσματος, στο τμήμα της οδού 300 μέτρα προ του σημείου έναρξης του χώρου αποκλεισμού.

Δ) Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Μέγαρα, στο ύψος της χ/θ 4,890 με εκ περιτροπής κυκλοφορία. 

- Κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της 200,00μ. μετά τη συμβολή της με την οδό Λάκκα Καλογήρου/ Περάματος έως και 160,00μ. μετά αυτής. 

- Η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ελάχιστου πλάτους 3,50μ. η κάθε μία. 

- Σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε (50) και τελικά σε (30) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του. 

- Απαγόρευση του προσπεράσματος στο τμήμα της οδού 300 μέτρα προ του σημείου έναρξης του χώρου κατάληψης και για όλο το μήκος του. 

- Ολικός αποκλεισμός με κατάληψη του συνολικού πλάτους οδοστρώματος της από βορά ερχόμενης διασταυρούμενης οδού με συμβάλλουσα κίνηση προς τον καταλαμβανόμενο χώρο. 

- Αμφιδρόμηση στο τελευταίο αδιέξοδο τμήμα της αποκλεισμένης συγκλίνουσας κάθετης οδού. 

- Επί της αποκλεισμένης οδού με συμβάλλουσα κίνηση προς την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, επιβάλλεται σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε (40) και τελικά σε (20) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης του χώρου αποκλεισμού και ισχύει απαγόρευση του προσπεράσματος, στο τμήμα της οδού 300 μέτρα προ του σημείου έναρξης του χώρου αποκλεισμού. 

- Επί της οδού Λάκκα Καλογήρου/ Περάματος στην κατεύθυνση προς την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, επιβάλλεται σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε (50) και τελικά σε (30) χλμ/ώρα, σε αποστάσεις 300 και 100 μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου συμβολής της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και ισχύει απαγόρευση του προσπεράσματος, στο τμήμα της οδού 200 μέτρα προ του σημείου συμβολής της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

 

PreviousNext