Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί χιλ. 283-285

Δευ, 03/04/2023 - 10:03
Φωτό αρχείου

Λόγω των έργων ενίσχυσης/ ανακατασκευής της υφιστάμενης γέφυρας στο 284 χιλ. της Αθηνών - Θεσσαλονίκης, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας αποφασίστηκε η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν κατά φάσεις και περιλαμβάνουν αποκλεισμούς λωρίδων, αλλά και πλήρη αποκλεισμό του ρεύματος προς Αθήνα με εκτροπή της κυκλοφορίας στον δεξιό κλάδο (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη – αμφίδρομη κυκλοφορία).

Ειδικότερα, θα τεθούν σε ισχύ οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α1’ Φάση: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 283+837 έως τη Χ.Θ. 284+817. ) 

Α2’ Φάση: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 283+837 έως τη Χ.Θ. 284+817 και αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τη Χ.Θ. 285+347 έως τη Χ.Θ. 284+287. 

Γ’ Φάση: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 283+837 έως τη Χ.Θ. 284+817 και αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τη Χ.Θ. 285+347 έως τη Χ.Θ. 284+287. 

Β’ Φάση: Αποκλεισμός του αριστερού κλάδου του αυτοκινητόδρομου (ρεύμα προς Αθήνα) με εκτροπή της κυκλοφορίας στον δεξιό κλάδο (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη – αμφίδρομη κυκλοφορία). 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο και οι ημερομηνίες εφαρμογής τους εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: