Τροχοί & TIR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ και Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Λόγω διέλευσης τμημάτων ανεμογεννητριών θα ισχύουν οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μικτού βάρους έως εκατό (100) και άνω των εκατό (100) τόνων, από το
Πέμπτη 27/10/2022 - 14:55
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω διέλευσης τμημάτων ανεμογεννητριών θα ισχύουν οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μικτού βάρους έως εκατό (100) και άνω των εκατό (100) τόνων, από τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. καθώς και από το λοιπό Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, από την ανατολή έως τη δύση τον ηλίου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα (31-10-2022) έως την Πέμπτη (24-11-2022), ως εξής: 

α) Επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μικτού βάρους άνω των εκατό (100) τόνων:

Διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη, με ανάσχεση της κυκλοφορίας αρχικά στον Μετωπικά Σταθμό Διοδίων Μοσχοχωρίου, ο οποίος βρίσκεται ανάντη της γέφυρας 103AR και σε απόσταση περίπου 5χλμ. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένούν ανάντη της γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τούς από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη ανάσχεση της κυκλοφορίας στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μοσχοχωρίου, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα. Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας στον κλάδο προς Θεσσαλονίκη και τα υπερβαρέα οχήματα θα εξέλθουν του αυτοκινητοδρόμου κινούμενα κανονικά από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Νότιος Λάρισας (Νίκαιας).

β) Επί του λοιπού Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτυού για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μικτού βάρους έως εκατό (100) τόνων και άνω εκατό (100) τόνων:

- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για το ως άνω χρονικό διάστημα στις κάτωθι οδούς:

• Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης (κάτωθι του ανισόπεδου κόμβου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ) και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο του FASHION CΙΤΥ έως και τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας.

• Στον ανισόπεδο κόμβο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (άνωθεν αυτού) και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την οδό Φαρσάλων έως την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

• Στην ανώνυμη οδό συνέχεια της οδού Ιλιάδος και στο τμήμα αυτής πού διέρχεται κάτωθι αερογέφυρας Περιφερειακής Τρικάλων ήτοι από οδό Θεοφράστου έως Περιφερειακή Τρικάλων. 

• Στην ανώνυμη οδό προέκτασης της οποίας αποτελεί η οδός Ξυλοκάστρου και στο τμήμα αυτής που διέρχεται κάτωθι αερογέφυρας Περιφερειακής Τρικάλων, ήτοι από οδό Περιφερειακή Τρικάλων έως οδό Ξυλοκάστρου.

• Στην οδό Καρδίτσης και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στο τμήμα αυτής που διέρχεται κάτωθι αερογέφυρας Περιφερειακής Τρικάλων, ήτοι από οδό Δ. Παπαγεωργίου (ύψος 3°° Γυμνασίου Λάρισας) έως την οδό Υγείας.

• Στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο της Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων με την Περιφερειακή Τρικάλων και την οδό Ιωαννίνων (lidl). 

-Εκ περιτροπής αντιδρόμηση της κυκλοφορίας των οχημάτων για τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες εντός του ισόπεδου κυκλικού κόμβου της Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων με την Περιφερειακή Τρικάλων και την οδό Ιωαννίνων (Lidl) και ειδικότερα στο νότιο ημικύκλιο αυτού που προσδιορίζεται μεταξύ των οδών Περιφερειακή Τρικάλων και Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων, με επιτρεπόμενη φορά κίνησης των οχημάτων από την Περιφερειακή Τρικάλων προς την Ε.Ο. Λάρισας- Τρικάλων αποκλειστικά και μόνο για τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα τμήματα των ανεμογεννητριών. 

Διακοπή της κυκλοφορίας των oχημάτων και αντιδρόmηση της φοράς κίνησης αυτών στην περίπτωση διέλευσης βαρέων οχημάτων άνω των εκατό (100) τόνων

• Στην Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίκαλα προς Λάρισα και στο τμήμα αυτού από το 19° χλμ (όρια Π.Ε. Λάρισας) έως το Ι6° χλμ. αυτού (διασταύρωση Μάνδρας) με επιτρεπόμενη φορά κίνησης των οχημάτων από Λάρισα προς Τρίκαλα αποκλειστικά και μόνο για τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα τμήματα των ανεμογεννητριών για το ως άνω χρονικό διάστημα.

- Οι πιο πάνω προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν σταδιακά κατά τα χρονικά διαστήματα διέλευσης των οχημάτων που θα μεταφέρουν τα τμήματα των ανεμογεννητριών. Επιπλέον, τα χρονικά διαστήματα των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύνανται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό. 

 

PreviousNext