Δεδομένα υψηλής ποιότητας στις Μεταφορές

Σάβ, 29/10/2022 - 09:15

Τη σημασία της παραγωγής δεδομένων υψηλής ποιότητας από επιστημονικούς φορείς στους τομείς των Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, στο συνέδριο της ερευνητικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T (Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές).

Ο Υφυπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεργάζεται με την EN.I.R.I.S.S.T., μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συναφθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές και αφορά στην παροχή δεδομένων για επεξεργασία, με έμφαση στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και στην Οδική Ασφάλεια.

«Πρόκειται για δύο θεμελιώδεις πυλώνες της πολιτικής που υλοποιεί το Υπουργείο μας και αυτό προϋποθέτει δεδομένα υψηλής αξιοπιστίας, από τα οποία κρίνεται, εν πολλοίς, και η επιτυχία των δράσεων που αναλαμβάνουμε.  

Ενδεικτικά, στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια, όπου έχω την τιμή να προεδρεύω ως Υφυπουργός Μεταφορών, ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η αποτύπωση των συνθηκών, της συχνότητας και των αιτιών των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και η ταυτότητα των θυμάτων.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουμε τις στοχευμένες δράσεις που απαιτούνται ώστε να περιορίσουμε τα δυσάρεστα συμβάντα στους δρόμους. Έτσι, στο  Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2021 – 2030, που καταρτίζουμε σε συνεργασία με το ΕΜΠ, προβλέπεται η σύσταση Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, το οποίο σε ετήσια βάση θα παράσχει αυτά τα στοιχεία».

Αναβάθμιση Μεταφορών και Logistics

«Αντίστοιχα, στην αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή για την Εφοδιαστική, όπου συμμετέχω ως Αντιπρόεδρος, έχουμε θέσει την πρόσληψη υψηλής ποιότητας δεδομένων ως προτεραιότητα για την περαιτέρω αναβάθμιση του κλάδου των Εμπορευματικών Μεταφορών και των Logistics», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος και πρόσθεσε:

«Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού αναπτύσσεται η Πλατφόρμα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών & Logistics, με σκοπό την ανάπτυξη δεικτών αποδοτικότητας του ελληνικού διαδρόμου μεταφοράς και των logistics. Τα πορίσματα αυτών των αναλύσεων θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις του κλάδου πολύτιμες πληροφορίες για να περιορίσουν τα διοικητικά κόστη».