Με τα νέα μέτρα που ισχύουν μέχρι 28 Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Αττικής, παραμένουν σε λειτουργία τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα ΚΤΕΟ και τα βενζινάδικα.

Προβλέπονται, ωστόσο, ειδικές απαιτήσεις για ΚΤΕΟ και συνεργεία οχημάτων ως εξής:

- Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

- Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται ημερησίως κατά την έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα, από τα οποία εξαιρούνται οι έκτακτες επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκίνητων.

- Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα (9) άτομα.

- Ωράριο λειτουργίας καθημερινές έως τις 08:30 μ.μ. και Σάββατα έως τις 5:30 μ.μ.