Τροχοί & TIR

Λιμάνι Αμβούργου: Μείωση στη διακίνηση κοντέινερ

Περισσότερα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας «Megamax» και «Panamax»
Τρίτη 27/02/2024 - 15:43
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: Port of Hamburg
φωτό: Port of Hamburg

Οι γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις επηρέασαν τη διακίνηση σε όλα τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης το 2023. Το 2023, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αν και σημειώθηκε ελαφρά ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του έτους. 

Ωστόσο, η διακίνηση φορτίου χύδην παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή, διασφαλίζοντας σταθερό εφοδιασμό για την οικονομία της Γερμανίας. Υπήρξε θετική εξέλιξη στο εμπόριο με αρκετές χώρες της Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σε σύγκριση με τους βορειοευρωπαίους ανταγωνιστές του, η μείωση των εμπορευματοκιβωτίων στο Αμβούργο ήταν λιγότερο έντονη, επιτρέποντας στο λιμάνι του Αμβούργου να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του.

Η τεταμένη οικονομική κατάσταση επηρεάζει τη διακίνηση φορτίου

Το 2023, οι τερματικοί σταθμοί στο λιμάνι του Αμβούργου διακίνησαν συνολικά 114,3 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων. Η διακίνηση φορτίου μέσω θαλάσσης είναι επομένως 4,7% χαμηλότερη από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ανήλθε σε 7,7 εκατομμύρια TEU, σημειώνοντας μείωση 6,9%. Το πρώτο εξάμηνο του 2023, η μείωση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων ανήλθε σε 11,7 τοις εκατό σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

φωτό: Port of Hamburg
φωτό: Port of Hamburg

Η σταθερή διακίνηση χύδην φορτίου διασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασμού

Η διακίνηση χύδην φορτίου, η οποία είναι σημαντική για τον εφοδιασμό της γερμανικής οικονομίας και βιομηχανίας, παρέμεινε σταθερή το 2023 στους 36,2 εκατομμύρια τόνους (-0,2 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος). Με αύξηση 8,4 τοις εκατό στους 6,6 εκατομμύρια τόνους, ιδιαίτερα ο κλάδος των αγροτικών προϊόντων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη. Στον τομέα του υγρού φορτίου, οι εταιρείες αύξησαν τη διακίνηση σε 10,6 εκατομμύρια τόνους. Αυτό ισοδυναμεί με κέρδος 6,6 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίστροφα, η διακίνηση φορτίου μειώθηκε κατά 6,2% σε 19 εκατομμύρια τόνους. 

Το Αμβούργο υποδέχεται περισσότερα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Περισσότερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας «Megamax» των 18.000 TEU και άνω που καταπλέουν στο λιμάνι του Αμβούργου, συνεχίζοντας την τάση προς περισσότερα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Με 272 πλοία, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 14,8 τοις εκατό το 2023. Επιπλέον, ο αριθμός των πολύ μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (8.000 έως 9.999 TEU) και των πλοίων μεταφοράς κοντέινερ «Panamax» (4.000 έως 5.999 TEU) στους τερματικούς σταθμούς του Αμβούργου αυξήθηκε σημαντικά (23,1 τοις εκατό ή 36,7 τοις εκατό αντίστοιχα). 

φωτό: Port of Hamburg
φωτό: Port of Hamburg

Μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου μεταφέρθηκαν συνολικά 45,6 εκατομμύρια τόνους (-3,6 τοις εκατό) αγαθών και προϊόντων μέσω του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού λιμένα της Ευρώπης. Όσον αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές, με μερίδιο 53,5 τοις εκατό, οι σιδηροδρομικές μεταφορές προηγούνται σαφώς από τις μεταφορές με φορτηγά (38,1 τοις εκατό) και τις φορτηγίδες (8,4 τοις εκατό).

PreviousNext