Τροχοί & TIR

LOGTRAIN 4.0: Κατάρτιση εργαζομένων στον Κλάδο των Logistics

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενώνουν τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία τους, και εκπαιδεύουν και πιστοποιούν ε
Τρίτη 23/01/2024 - 14:59
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενώνουν τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία τους, και εκπαιδεύουν και πιστοποιούν επαγγελματίες στην ειδικότητα «Στέλεχος Logistics 4.0».

Το πρόγραμμα προσφέρει μια διευρυμένη οπτική των εξελίξεων της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης στον χώρο των logistics, των βασικών αρχών του ψηφιακού μετασχηματισμού των σύγχρονων επιχειρήσεων και μια σειρά από βασικές, αλλά και προηγμένες δεξιότητες για την επαγγελματική πορεία στον χώρο των logistics τα επόμενα χρόνια. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι έξι (6) εβδομάδες (από 14/2/2024 ως 21/3/2024). Αποτελείται από 36 ώρες, σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 44 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύνολο: 80 ώρες εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Α' Κύκλου - Διδακτικές Ενότητες 

Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Διοίκηση Απόδοσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics 4.0 - Intralogistics/Συστήματα Αυτοματισμών 

Εβδομάδα 2: Μελλοντικές Τάσεις Διανομής & Μεταφορών - Έξυπνα Κέντρα Διανομής - Επίδειξη Λογισμικού Προσομοίωσης Σύγχρονων Αποθηκευτικών Κέντρων 

Εβδομάδα 3: Warehouse 4.0 - Διοίκηση Σύγχρονων Αποθηκευτικών Κέντρων - Απόδοση Εργασίας και Βελτίωση Παραγωγικότητας -Σχεδιασμός Αποθήκης 

Εβδομάδα 4: Εφοδιαστικές Αλυσίδες Κλειστού Βρόχου - αντίστροφα logistics -Βιώσιμα Logistics. Μεταφορικό έργο και Εφοδιαστική Αλυσίδα - Πράσινες Μεταφορές. Ποσοτικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Δικτύων Αντίστροφων Logistics. 

Εβδομάδα 5: Τεχνολογία και Βιώσιμη Ανάπτυξη - Εισαγωγή στη βιομηχανική Οικολογία - Βασικές Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης - Η βιωσιμότητα ως Παράγοντας Ανταγωνιστικότητας της Σύγχρονης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Κυκλική Οικονομία -βασικές έννοιες - μοντέλα - Εισαγωγή στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής (επίδειξη λογισμικού) 

Εβδομάδα 6: Η σημασία της Ανάλυσης Δεδομένων στα Σύγχρονα logistics (supply chain analytics). Βασικές Μέθοδοι Ανάλυσης. Μορφοποίηση και επίλυση μοντέλων βελτιστοποίησης - ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων (επίδειξη λογισμικού). 

Είναι το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΕΜΠ που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους μετά από εξετάσεις να αποκτήσουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024 στην ειδικότητα του `Στελέχους Logistics 4.0' από τον διαπιστευμένο Φορέα 'Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας'.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στη φόρμα εγγραφής του προγράμματος, μεταβείτε εδώ: https://e-learning.ntua.gr/programs/vocational-training-for-employees-of-logistics-supply-chain/

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Μ.Π.: κα. Β. Μαντουράνη, Τηλ.: +30 210 7722905

PreviousNext