Με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα της Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή της Μάνδρας.

Αναλυτικά, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθ’ όλο το 24ωρο, ως εξής:

  • Μεταξύ των χ/θ 52+661,97 και 54+772,15, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, κατά το χρονικό διάστημα από 08.03.2021 έως 14.03.2021.

  • Μεταξύ των χ/θ 41+565,90 και 42+806,54, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, κατά το χρονικό διάστημα από 16.03.2021 έως 21.03.2021.

  • Μεταξύ των χ/θ 42+806,54 και 41+565,90, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 05.04.2021 έως 10.04.2021.

  • Μεταξύ των χ/θ 26+908,31 και 28+773,29, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, κατά το χρονικό διάστημα από 12.04.2021 έως 24.04.2021.

  • Μεταξύ των χ/θ 31+863,78 και 34+637,09, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, κατά τα χρονικά διαστήματα από 26.04.2021 έως την 15.00΄ ώρα της 28.04.2021 και από 10.05.2021 έως την 15.00΄ ώρα της 14.05.2021.

  • Στο ύψος του κόμβου Νέας Περάμου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, κατά το χρονικό διάστημα από 17.05.2021 έως την 15.00΄ ώρα της 21.05.2021.

  • Μεταξύ των χ/θ 41+565,90 και 42+806,54, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, κατά το χρονικό διάστημα από 24.05.2021 έως την 15.00΄ ώρα της 28.05.2021.

  • Μεταξύ των χ/θ 28+773,29 και 26+908,31, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 31.05.2021 έως την 05.06.2021.

  • Μεταξύ των χ/θ 34+637,09 και 31+863,78, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά τα χρονικά διαστήματα από 07.06.2021 έως την 12.06.2021, από 14.06.2021 έως την 18.06.2021, από 23.06.2021 έως την 26.06.2021 και από 28.06.2021 έως την 03.07.2021.