Μακράς διάρκειας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κόμβους από/ προς Καλαμάτα-Κυπαρισία

Δευ, 20/03/2023 - 09:29

Για τη διασύνδεση των τουριστικών εγκαταστάσεων Costa Navarino – Navarino Waterfront, Costa Navarino – Navarino Bay και Costa Navarino – Navarino Hills στην περιοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος πρόκειται να εκτελεστούν έργα στην Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή πεντασκελούς ισόπεδου κυκλικού κόμβου (ΙΚ1) για τη σύνδεση των τουριστικών εγκαταστάσεων Navarino Waterfront και Navarino Bay με την 9η Ε.Ο., η κατασκευή νέου ισόπεδου τρισκελή κόμβου για τη σύνδεση του ελικοδρομίου (ΙΚ2) και η επανακατασκευή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου στη θέση της διασταύρωσης της Εθνικής οδού υπ’ αρ. 9 «Πάτρα – Πύργος - Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη» με την 82η Εθνική Οδό, με τετρασκελή ισόπεδο κυκλικό κόμβο (ΙΚ3). Στη θέση του κόμβου πέραν της 82ης και 9ης Ε.Ο. συμβάλει οδός που εξυπηρετεί τις τουριστικές εγκαταστάσεις Navarino Hills.

Για την κατασκευή των παραπάνω κόμβων η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας θα θέσει σε ισχύ τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Κόμβοι ΙΚ1-ΙΚ2 (Γέφυρα Ξεριά)

-Το έργο θα εκκινήσει την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και θα διαρκέσει έως εκατόν πενήντα (150) ημέρες. 

-Η κυκλοφορία για την κίνηση από/προς Καλαμάτα–Πύλο-Κυπαρισσία εξασφαλίζεται μέσω παρακαμπτήριας οδού με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ που πρόκειται να κατασκευαστεί εντός ιδιόκτητων εκτάσεων της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. 

-Τα έργα εκκινούν από τη γέφυρα του ρέματος Ξεριά στον οικισμό Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος και εκτείνονται σε μήκος περίπου 650μ στην κατεύθυνση προς Πύλο. 

Κόμβος ΙΚ3 (προς Γιάλοβα)

 Το έργο χωροθετείται στον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο προς Γιάλοβα επί της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Πύλου και πρόκειται να κατασκευαστεί σε έξι (6) διακριτές φάσεις. 

1. ΦΑΣΗ Α 

-Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου θα διαρκέσει έως εκατό (100) ημέρες με έναρξη τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. 

-Η κυκλοφορία προς όλες τις κατευθύνσεις εξασφαλίζεται με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ και απομείωση των πρόσθετων λωρίδων του κόμβου. 

2. ΦΑΣΗ Β 

-Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι εξήντα πέντε (65) ημέρες με έναρξη τη Δευτέρα 21 Αυγούστου. 

-Η κυκλοφορία από/προς Καλαμάτα εξασφαλίζεται μέσω παρακαμπτήριας οδού που χωροθετείται σε εγκαταλειφθέν τμήμα βορειοδυτικά της υφιστάμενης 82ης Ε.Ο. -Η παρακαμπτήρια οδός συμβάλει στην 9η εθνική οδό με παραχώρηση προτεραιότητας (STOP). 

-Τα έργα εκτείνονται σε μήκος περίπου 250μ στη θέση του υφιστάμενου κόμβου. -Η κυκλοφορία προς όλες τις κατευθύνσεις θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ. 

3. ΦΑΣΗ Γ 

-Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη Φάση Β. 

-Στη φάση αυτή η κυκλοφορία από τον ισόπεδο κόμβο προς Καλαμάτα θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ επί του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος που κατασκευάστηκε στην προηγούμενη φάση. 

-Οι κινούμενοι από Καλαμάτα προς Πύλο προσεγγίζουν τον κυκλικό δακτύλιο του νέου ισόπεδου κυκλικού κόμβου και κινούνται αριστερόστροφα. 

-Μετά τον κυκλικό κόμβο για την κατεύθυνση προς Πύλο η κίνηση εξασφαλίζεται με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων σε μήκος 50μ. -Ομοίως η κίνηση προς Γιάλοβα εξασφαλίζεται με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων σε μήκος 50μ. 

4. ΦΑΣΗ Δ 

-Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι είκοσι (20) ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη Φάση Γ. 

-Όλες οι κινήσεις εξυπηρετούνται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ με εξαίρεση τα τμήματα μικρού μήκους επί της 82ης και 9ης εθνικής οδού που η κίνηση εξασφαλίζεται με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων.

-Οι κινούμενοι από Καλαμάτα προς Πύλο προσεγγίζουν τον κυκλικό δακτύλιο του νέου ισόπεδου κυκλικού κόμβου και κινούνται αριστερόστροφα ομοίως με τη φάση Γ. 

5. ΦΑΣΗ Ε 

-Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι είκοσι (20) ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη Φάση Δ. 

-Όλες οι κινήσεις διεξάγονται μέσω του ισόπεδου κυκλικού κόμβου, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε στην προηγούμενη φάση Δ. 

-Η κυκλοφορία διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση προς όλες τις κατευθύνσεις, με εξαίρεση τα τμήματα μικρού μήκους επί της 82ης και 9ης εθνικής οδού που η κίνηση εξασφαλίζεται με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων 

6. ΦΑΣΗ ΣΤ 

-Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι είκοσι (20) ημέρες και ολοκληρώνονται οι εργασίες του κόμβου. 

-Η κυκλοφορία των οχημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, με εξαίρεση τμήμα μήκους περίπου 20μ στην κατεύθυνση προς Γιάλοβα, που η κυκλοφορία θα διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων.