Με 5% στη Foodlink η Sadion Investment - Το 25% της "Γενικές Μεταφορές" απέκτησε η Realest Link

Δευ, 13/02/2023 - 12:34
Φωτό: FDL Group

Η Foodlink ανακοίνωσε ότι η REALEST LINK A.E. η οποία ανήκει κατά ποσοστό 50% στον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη (Πρόεδρος του Δ.Σ. της Foodlink ) και κατά ποσοστό 50% στον κ. Αχιλλέα Μάμαλη (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Foodlink ) πούλησε την Πέμπτη 09/02/2023 με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή 1.167.339 μετοχές της εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 116.733,90 ευρώ στην εταιρεία Sadion Investment, συμφερόντων του κ. Κωνσταντίνου Παπαζήση (Μέλος Δ.Σ. της Foodlink ).

Πριν την ανωτέρω συναλλαγή η Realest Link κατείχε 5.836.696 κοινές ονομαστικές μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχές εκδόσεως της Foodlink ή σε ποσοστό 25%. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής κατέχει 4.669.357 κοινές ονομαστικές μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχές ή σε ποσοστό 20%.

Αντίστοιχα, η εταιρεία Sadion Investment, πριν την ανωτέρω συναλλαγή δεν κατείχε μετοχές εκδόσεως της Foodlink. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής κατέχει 1.167.339 κοινές ονομαστικές μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχές ή σε ποσοστό 5%.

Ταυτόχρονα με την ανωτέρω συναλλαγή, η Realest Link απέκτησε από τη Sadion Investment το 25% των μετοχών της εταιρείας Γενικές Μεταφορές - Αθηναϊκή Ανώνυμος Εταιρεία, της οποίας είναι μέτοχος η Foodlink με ποσοστό 55%.

Πηγή: Capital.gr